Orzecznictwo i interpretacje

Obowiązujące przepisy w zakresie cen transferowych są dość ogólne, a co za tym idzie nie dają podatnikowi jednoznacznych odpowiedzi na podstawowe pytania związane chociażby z obowiązkiem dokumentacyjnym czy sposobem ustalania ceny transferowej.

Część wątpliwości i pytań dotyczących wykładni przepisów znajduje swoje wyjaśnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych, interpretacjach ogólnych i indywidualnych prawa podatkowego, odpowiedziach na interpelacje poselskie i senatorskie oświadczenia oraz publikowanych na portalu finanse.gov.pl wyjaśnieniach MF i KAS. Wobec powyższego przedstawiamy poniżej wyroki i interpretacje dotykające, naszym zdaniem, najistotniejszych aspektów cen transferowych.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi