Dotacje na automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw

Wdrażanie rozwiązań związanych automatyzacją, robotyzacją czy cyfryzacją gospodarki pozwala usprawniać produkcję, minimalizować straty, poprawiać bezpieczeństwo i ciągłość procesów, ograniczać koszty wytworzenia produktów, czy indywidualizować je pod kątem potrzeb odbiorców. Istotnym elementem niezbędnym do podejmowania decyzji i osiągania korzyści biznesowych są dane podlegające dalszemu przetwarzaniu.

Coraz większa dostępność danych zachęca do podejmowania przedsięwzięć z zakresu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Z tego względu w nowej perspektywie finansowej UE przewidziano szereg instrumentów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw.

FENG – Moduł cyfryzacja w ramach Ścieżki SMART

Jednym z modułów w ramach Ścieżki SMART w programie FENG będzie moduł cyfryzacji. W jego ramach wsparcie na finansowanie przedsięwzięć dotyczących m.in. robotyzacji linii produkcyjnych, analityki danych i optymalizacji produkcji, cyberbezpieczeństwa czy rozwiązań IoT będzie dostępne zarówno dla MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach modułu cyfryzacji będzie uwzględnienie w projekcie modułu prac B+R bądź alternatywnie modułu Wdrożenie innowacji (w przypadku MŚP).

>>Dowiedz się więcej<<

Program "Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w Polsce Wschodniej"

Program przeznaczony dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

Wsparcie będzie obejmowało dwa etapy przedsięwzięć:

>Dowiedz się więcej<<

Termin naboru wniosków: 1 sierpnia 2024 r. – 26 września 2024 r.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Przykłady projektów

Optymalizacja produkcji w branży automotive

Dla firmy z branży automotive uzyskaliśmy dofinansowanie na opracowanie urządzeń usprawniających proces produkcji komponentów. Prace B+R związane z opracowaniem urządzenia były prowadzone zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0. W efekcie wykonanych prac B+R proces produkcji komponentów został znacząco zautomatyzowany. Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 5,5 mln PLN, a dofinansowania blisko 2,5 mln PLN.

 

Autonomiczny system transportu bazujący na robotach mobilnych

Dla producenta inteligentnych robotów pozyskaliśmy dotację na opracowanie autonomicznego systemu transportu, opartego na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania. Docelowo system znajdzie zastosowanie w procesach produkcyjnych oraz nieliniowych procesach wewnętrznej logistyki magazynowej. Koszt kwalifikowany prac B+R wyniósł 8 mln PLN, a dofinansowanie 5,2 mln PLN.

 

 

Inteligentny system pomiaru i kontroli jakości procesu produkcyjnego

Dla wiodącego producenta płytek ceramicznych uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację prac B+R polegających na opracowaniu systemu pomiaru i kontroli jakości procesu produkcyjnego. Podstawą systemu będą autorskie algorytmy predykcyjne. System pozwoli na poprawę efektywności pracy podstawowych elementów ciągu technologicznego. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln PLN, a dotacji 4,1 mln PLN.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dotacje na automatyzację | Dotacje na robotyzację | Dotacje na cyfryzację | Dotacje na transformację cyfrową | Automatyzacja | Robotyzacja | Cyfryzacja | Przemysł 4.0 | Smart Factory | Transformacja cyfrowa | IT | IoT |  ICT

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi