KSeF czyli Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie kontrahentom tzw. faktur ustrukturyzowanych. Cały proces odbywa się za pośrednictwem oprogramowania przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Od 2024 roku korzystanie z tego systemu będzie obligatoryjne.

Skorzystaj z Compass KSeF, narzędzia stworzonego przez ekspertów CRIDO, aby Twoja integracja z Krajowym Systemem e-Faktur przeszła bezproblemowo. 

Podstawowe funkcjonalności Compass KSeF

Faktury sprzedażowe

 • Tworzenie faktur ustrukturyzowanych (xml) z danych importowanych z wielu systemów źródłowych
 • Techniczna walidacja danych
 • Wizualizacja faktur ustrukturyzowanych w postaci HTML/PDF (funkcjonalność dostępna w aplikacji webowej)
 • Wysyłanie faktur ustrukturyzowanych do KSeF
 • Import z KSeF: numerów identyfikacyjnych nadanych przez KSeF, daty wysłania, daty otrzymania faktury
 • Eksport danych zaimportowanych z KSeF  do systemu źródłowego (np. ERP/systemu workflow/systemu do fakturowania)
 • Prezentowanie informacji o statusie i błędach przesłanej faktury (funkcjonalność dostępna w aplikacji webowej)
 • Zarządzanie autoryzacją w KSeF (tokenami)

Faktury zakupowe

 • Pobieranie ustrukturyzowanych faktur zakupowych (towarowych, kosztowych) z KSeF
 • Konwersja formatu otrzymanej faktury ustrukturyzowanej (XML) na format czytelny dla  ERP/workflow/systemu
 • Przesyłanie faktury  zakupowej do systemu źródłowego (wymagana customizacja rozwiązania)
 • Zarządzanie autoryzacją w KSeF (tokenami)

Compass KSeF | Technologia, bezpieczeństwo, wsparcie ​

Architektura

 oparta na mikroserwisach i projektowana w podejściu Cloud Native w technologii (Java, PHP, Postgresql)

Aplikacja dostępna w wariantach

 SaaS i on-premise

Bezpieczeństwo

krytyczne operacje wymagają uwierzytelnienia dwustopniowego (np. zmiana hasła dostępu), zastosowanie Captcha dla przeciwdziałania atakom typu „brute force„, logiczna separacja danych klientów w bazie danych  

Wsparcie

aktualizacje, obsługa powdrożeniowa oraz możliwość kontaktu z naszymi specjalistami  w modelu 24/7

Compass KSeF | Warianty implementacji​

Wariant 1: Manualny import i eksport plików poprzez interface aplikacji webowej

Wariant 2: Automatyzacja wymiany danych z systemami źródłowymi (poprzez interface aplikacji webowej lub bezpośrednio z KSeF)

Wariant 3: Przekształcanie formatów natywnych – wdrożenie dodatkowych komponentów dla wariantu 1 i 2 umożliwiających tworzenie faktury ustrukturyzowanej z danych dostępnych w systemach źródłowych 

Compass KSeF | Szczegóły rozwiązania​

Compass KSeF składa się z dwóch komponentów: 

 1. aplikacji webowej, do której użytkownicy mogą się logować i m.in przeglądać faktury sprzedażowe i zakupowe
 2. konektora, który komunikuje się z KSeF.

W zależności od wybranego wariantu, wdrożenie może polegać na udostępnieniu aplikacji webowej lub używaniu samego konektora i bezpośredniej wymiany plików bez konieczności m.in. ręcznego wgrywania faktur

Compass KSeF | Modelowe wdrożenie

Korzyści z wdrożenia Compass KSeF

Obsługa wielu źródeł danych

 • Łączenie wielu systemów i różnych źródeł danych (dla faktur sprzedaży i zakupu)
 • Mapowanie danych i weryfikacja poprawności danych pod względem kompatybilności z wymaganiami faktury ustrukturyzowanej

Zapewnienie wysokiej jakości danych

 • Techniczna walidacja faktury ustrukturyzowanej  przed wysłaniem jej do KSeF
 • Możliwość wizualizacji faktury ustrukturyzowanej  przed wysłaniem

Zarządzanie i automatyzacja procesów

 • Minimalizacja liczby zmian w istniejących procesach i modelu danych
 • Śledzenie statusu faktury ustrukturyzowanej
 • Zarządzanie fakturami: nadawanie statusów, zatwierdzanie, kategoryzacja (opcja poza standardem)
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami
 • Zarządzanie samofakturowaniem
 • Zarządzanie wieloma podatnikami (grupy lub firmy księgowe)

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas!

Subskrybuj blogi