Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów

Polska powinna wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów, która nakłada na pracodawców obowiązek wdrożenia w swojej organizacji wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa. Z proponowanych przepisów wynika, że już
w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy obowiązek ten będzie obejmował:

Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników muszą wdrożyć procedurę zgłaszania naruszeń w swojej organizacji do 17 grudnia 2023 r.

Brak wdrożenia poufnych i bezpiecznych procedur zgłaszania nieprawidłowości obarczone jest ryzykiem odpowiedzialności karnej

Zapewniamy kompleksowe narzędzie zgłoszeniowe zgodne z wymaganiami nowych przepisów

Platforma do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w organizacji

Wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu przygotowaliśmy kompleksowe narzędzie zgłoszeniowe Sygnalizuj24h, które jest w pełni zgodne z wymaganiami nowych przepisów.

Funkcjonalności platformy Sygnalizuj24h

Dla osób zgłaszających – sygnalistów

 • anonimowe tworzenie zgłoszeń poprzez HTTPS
 • zapewnienie wysokiej anonimowości zgłaszających dzięki możliwości zgłaszania poprzez sieć Tor
 • formularze kontekstowe służące zbieraniu informacji istotnych dla zgłaszanej kategorii problemu
 • możliwość dołączania do zgłoszeń załączników (plików) w różnych formatach
 • generowanie tokenów dostępowych dla zgłaszających (sygnalistów)
 • możliwość dostępu do przesłanego zgłoszenia z wykorzystaniem wygenerowanego tokena
 • uzupełnianie zgłoszeń poprzez dodawanie komentarzy oraz załączników

Dla wyznaczonych osób odbierających

 • dostęp do wszystkich zgłoszeń
 • wysyłanie alertów e-mailowych o nowym zgłoszeniu
 • dodawanie komentarzy do zgłoszeń i pozostawianie wiadomości dla zgłaszającego
 • możliwość zaawansowanego wyszukiwania zgłoszeń
 • tworzenie wydruków zgłoszeń
 • raport wszystkich stworzonych zgłoszeń

Korzyści z wdrożenia platformy Sygnalizuj24h

Pełna anonimowość i bezpieczeństwo danych

Platforma Sygnalizuj24h umożliwia całkowicie anonimowe pozostawienie zgłoszenia. Sygnalista otrzymuje indywidualny token dla swojego zgłoszenia, dzięki któremu może sprawdzać jego status czy uzupełnić informacje. Nie musi podawać żadnych danych osobowych, adresu e-mail czy numeru telefonu. System jest chroniony przed atakami DDoS, posiada zabezpieczenia antyspamowe czy anty-XSS, a dzięki szyfrowaniu baz danych oraz plików załączonych do zgłoszeń składowane dane są bezpieczne.

Szybkość, dostępność, wygoda

Rozwiązanie jest oferowane w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa; Software as a Service). Jest przyjazne w użytkowaniu zarówno dla sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości, jak i osób wyznaczonych do odbierania zgłoszeń. Ze strony użytkownika końcowego pełna funkcjonalność platformy nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania – dostęp do systemu jest realizowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Budowanie wizerunku

 • Budowanie wysokiej kultury etycznego działania spółki
 • Przeciwdziałanie nieprawidłowościom obniżającym pozycję rynkową
 • Tworzenie defence file na wypadek kontroli uprawnionych organów władzy publicznej

W ramach naszej usługi oferujemy:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dzieje się teraz w biznesie

Subskrybuj blogi