Szerokie zaimplementowanie wodoru w praktyce gospodarczej to jeden z głównych akceleratorów transformacji energetycznej w kierunku zdekarbonizowanej Europy. Wodór może być wykorzystywany jako surowiec energetyczny, nośnik lub magazyn energii. W trakcie użytkowania odznacza się zerową emisją CO2, dzięki czemu jego zastosowanie w przemyśle, transporcie czy energetyce może przynieść pozytywne efekty środowiskowe.

Zapewnienie finansowania dla projektów wodorowych na różnych etapach rozwoju stanowi istotny czynnik umożliwiający osiągnięcie wyznaczonego przez KE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu celu neutralności klimatycznej, tj. obniżenie emisji CO2 o 55% do 2030 roku i zerowej emisji CO2 do 2050 r. Istotność technologii wodorowych dostrzegana jest na poziomie strategicznych dokumentów europejskich, jak i krajowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, zakładającej m.in. budowę instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru o łącznej mocy zainstalowanej 2GW, utworzenie minimum 32 stacji wodoru czy oddanie do użytkowania minimum 800 autobusów wodorowych.

Projekty wodorowe | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Projekty dotyczące badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii wodorowych mogą aplikować o dofinansowanie w ramach ścieżki SMART. Dofinansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw (duże, MSP), jak również konsorcjów (w tym za udziałem jednostek naukowych). Maksymalny poziom dofinansowania projektu B+R może wynieść do 35 mln EUR.

>>Dowiedz się więcej<<

 

Horyzont Europa

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące opracowania przełomowych rozwiązań z zakresu technologii wodorowych, znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Horyzont Europa zarządzanego bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Maksymalny poziom wsparcia dla projektów naukowych (Research and Innovation Actions) wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

>>Dowiedz się więcej<<

Innovation Fund

Projekty dotyczące demonstracji technologii wodorowych w dużej skali, przyczyniające się do istotnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, mogą aplikować o dotacje w ramach Innovation Fund. W zależności od wielkości przedsięwzięcia dostępne są nabory wspierające projekty małej skali tj. do 7,5 mln EUR kosztów kwalifikowanych oraz dużej skali tj. powyżej 7,5 mln EUR.

>>Dowiedz się więcej<<

Connecting Europe Facility (CEF) Energy

Instrument „Łącząc Europę” to kluczowy program UE finansujący europejskie inwestycje infrastrukturalne m.in. w obszarze energii. CEF Energy (CEF-E) o łącznym budżecie 5,84 mld euro wspiera wdrażanie rozporządzenia dot. transeuropejskich sieci energetycznych (TNT-E). O wsparcie w ramach CEF-E mogą aplikować projekty wodorowe, które otrzymają status projektu wspólnego zainteresowania tzw. PCI Projects of Common Interest oraz projekty transgraniczne z obszaru energii odnawialnej, które zostały wpisane na listę projektów CB-RES.

>>Dowiedz się więcej<<

Zobacz więcej

W czym możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Przykłady projektów wodorowych, które otrzymały dofinansowanie

Dotacja dla firmy z branży OZE  

Ok. 50 mln PLN dofinansowania na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paneli fotowoltaicznych.  

 

 

 

 

 

 

Dotacja na projekt małej skali w sektorze produkcji zielonego wodoru 

Budowa instalacji produkcji zielonego wodoru na potrzeby branży transportowej. 

Dotacja dla firmy z branży produkcji stali 

Demonstracja innowacyjnych technologii umożliwiających produkcję stali w oparciu o energię z wodoru.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

niskoemisyjny wodór | zielony wodór | technologie wodorowe | dotacje wodór | dotacje OZE | innowacje wodór 

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi