Compass-JPK | Weryfikacja kontrahentów na podstawie plików JPK

Wprowadzenie JPK zmieniło podejście do kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe. Digitalizacja przekazywanych przez przedsiębiorców danych pozwoliła na automatyzację, przyśpieszenie oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez organy podatkowe działań. W konsekwencji przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na jakość oraz poprawność przekazywanych w plikach JPK danych – w szczególności JPK_VAT, który jest przesyłany co miesiąc.  Dane te powinny być zgodne z wymogami prawnymi oraz odzwierciedlać informacje wskazane w dokumentach źródłowych. Tak przygotowane pliki JPK pozwolą podatnikowi ograniczyć negatywne konsekwencje związane z nieprawidłowym rozliczeniem dokonywanych transakcji, konieczność składania dodatkowych wyjaśnień czy wystąpienie kontroli.

Wprowadzenie JPK umożliwia automatyzacje kontroli wewnętrznych, identyfikację nieprawidłowości w procesie określania wysokości zobowiązania podatkowego, eliminację błędów ludzkich jak również wypracowanie procedur wewnętrznych pozwalających na minimalizację błędów w przyszłości.

Jak możemy pomóc?

Bazując na doświadczeniach w procesie wdrażania JPK oraz wiedzy najlepszych doradców podatkowych opracowaliśmy szereg testów weryfikujących poprawność plików JPK (automatyzacja kontroli wewnętrznych) pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi jak również weryfikujących wewnętrzną (logiczną) poprawność JPK.

Korzyści z wdrożenia Compass-JPK

→ Nasi Klienci zweryfikowali przy pomocy narzędzia ponad 1 000 plików JPK.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi