Jak możemy pomóc

Design for Innovations

Pakiet usług dedykowanych tworzeniu i współtworzeniu nowych produktów (innowacje produktowe) lub procesów (innowacje procesowe). W tym zakresie działania nakierowane są przede wszystkim na stworzenie zupełnie nowych rozwiązań produktowych lub procesowych, które wyróżnią Państwa na tle konkurencji. W ramach Design for Innovations wyróżnia się:

  • Design on Demand - osiąganie pożądanych przez Klienta parametrów technicznych / właściwości fizyko-chemicznych określonego produktu lub procesu
  • Design for Patentability - opracowanie innowacji z gwarancją osiągnięcia zdolności patentowej, czyli rozwiązania, które jest nowe, ma wysoki poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania
  • Design for Recycling - wypracowanie innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli na zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych
  • Design for Cost Reduction - wypracowanie modyfikacji produktowych lub procesowych, które pozwolą zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji
>> Więcej informacji

Technologies for Innovations

Pakiet usług związanych z analizami technologicznymi, a przede wszystkim z oceną możliwości zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie technologii zewnętrznych, które mają służyć rozwiązaniu występujących u niego problemów. W ramach Technologies for Innovations wyróżnia się:

  • Technology Revision - analiza wybranych wspólnie z Klientem technologii, które stosowane są w jego działalności
  • Technology Examinationszczegółowa analiza problemu technologicznego przedstawionego przez Klienta oraz identyfikacja możliwych do zastosowania technologii, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub zniwelowania problemu
  • Technology Forecasting - analizie poddawane są wybrane wspólnie z Klientem technologie (stosowane wewnętrznie, jak i konkurencyjne). Analiza polega na wskazaniu i uzasadnieniu przyszłych kierunków ewolucji danej technologii
>>Więcej informacji

Audit for Innovations

Usługa polegająca na wykonaniu kompleksowej analizy Państwa działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem portfolio produktowego, stosowanych procesów technologicznych, posiadanego know-how, posiadanych patentów oraz innych praw własności intelektualnej, a także ewentualnej strategii rozwojowej...

>> Więcej informacji

Case studies

Publikacje Crido R&D

Galwanoplastyka vs druk 3D – konkurenci w parze

Galwanoplastyka: znana technologia na nowe potrzeby

Jak pracować, żeby produkować innowacje a nie wymyślać

Jak liderzy tworzą innowacje w sposób systemowy? [3 części]

Warto z nami współpracować

Zespół CRIDO R&D tworzy swego rodzaju one stop shop dla specjalistów B+R i inżynierów.

Zapewniamy wiedzę merytoryczną, profesjonalne doradztwo w zakresie identyfikacji, tworzenia i wdrażania innowacji, pomagamy także w ich finansowaniu czy ochronie praw IP.

Jesteśmy w stanie wspierać Państwa na każdym etapie rozwoju innowacji – od wyboru obszaru wymagającego zmian do budowy prototypu i wdrożenia.

Subskrybuj blogi