O nas

Wspieramy polskich przedsiębiorców, pracodawców i osoby prywatne w prowadzeniu ich codziennego biznesu z szeroko rozumianej perspektywy ludzkiej.

Doradzamy klientom jak rozwiązywać problemy i jak radzić sobie z wyzwaniami pojawiającymi się w obszarach podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa imigracyjnego oraz specyficznych regulacji branżowych.

W czym możemy Ci pomóc?

Doradztwo dla pracodawców

Wspieramy pracodawców w wypełnianiu ich codziennych obowiązków i podejmowaniu skutecznych działań w obszarze spraw pracowniczych m.in. w motywowaniu pracowników, zachęcaniu ich do innowacyjności, tworzeniu pozytywnego wizerunku pracodawcy i przeciwdziałaniu rotacji, a także w efektywnym wypełnianiu obowiązków PIT, ZUS i regulacyjnych. Oferujemy również wsparcie w korzystaniu z pomocy publicznej, m.in. pozyskiwaniu środków z tzw. Tarcz antykryzysowych.

>>Dowiedz się więcej

Zwinność podatkowa

Doradzamy klientom w dostosowaniu biznesu do zmian otoczenia prawnego i nowych warunków, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie nowoczesnych modeli współpracy dla przedsiębiorców i kontraktorów oraz wynagradzania specjalistów i kadry zarządzającej. Wspieramy przedsiębiorców w wyborze najskuteczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania, a także w planowaniu sukcesji.

>>Dowiedz się więcej

Procedury imigracyjne

Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z międzynarodową mobilnością pracowników, w tym w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, a także rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Oferujemy holistyczne wsparcie w zakresie procedur legalizacji pobytu i pracy m.in. poprzez sporządzanie, kompletowanie oraz analizę wszelkiej niezbędnej dokumentacji we wszystkich procedurach legalizacyjnych.

>>Dowiedz się więcej

Efektywność kosztowa

W odpowiedzi na rosnące koszty pracy przedsiębiorstwa poszukują oszczędności w obszarze wynagrodzeń. Oferujemy wsparcie w racjonalizacji kosztów w zakresie ponoszonych składek publicznoprawnych (np. składka wypadkowa, PFRON, Fundusz Pracy), przeglądzie świadczeń i benefitów pod kątem PIT i ZUS oraz uzyskiwaniu dofinansowań na projekty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

>>Dowiedz się więcej

Mobilność w nowej normalności

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób patrzenia na międzynarodową mobilność pracowników, a także wymusiła wielu zatrudnionych do przestawienia się na wykonywanie pracy w sposób zdalny lub hybrydowy. Wspieramy pracodawców w skutecznym odpowiedzeniu na nową rzeczywistość i oczekiwania pracowników w tym zakresie, a także zabezpieczeniu prawidłowego wykonywania obowiązków płatnika i pracodawcy w kontekście transgranicznej mobilności i pracy zdalnej w Polsce i z zagranicy.

>>Dowiedz się więcej

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Warto zapytać

Subskrybuj blogi