Ulga na prototyp | Co się zmieni?

Do końca 2021 r. proces innowacji produktowej był wspierany tylko na etapie prowadzenia prac rozwojowych nad produktem (ulga B+R) oraz jego komercjalizacji (IP Box). Z założenia nie obejmował etapu pomiędzy tymi etapami. Ulga na prototyp to rozwiązanie, które ma wypełnić tę lukę.

Ulga na prototyp daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia nowego produktu na rynek (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Produkty na potrzeby ulgi rozumiane będą jako rzeczowe aktywa obrotowe w postaci wytworzonych lub przetworzonych przez jednostkę produktów gotowych i zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji, z wyłączeniem usług.

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji.

Z kolei przez wprowadzenie nowego produktu na rynek należy rozumieć działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Ulga ta w swojej strukturze jest rozwiązaniem zbliżonym do obowiązującej już ulgi B+R, z tą różnicą, że obejmuje innego rodzaju koszty kwalifikowane, a konkretnie w przypadku próbnej produkcji:

Z kolei, w przypadku wprowadzenia nowego produktu na rynek, koszty kwalifikowane obejmują:

Ulga na prototyp jest rozwiązaniem bezterminowym.

Ulga na prototyp | Co to oznacza?

W praktyce ciężko może być, zdefiniować granicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach ulgi B+R a ulgi na prototyp. Niemniej ulga na prototyp stanowi pewnego rodzaju rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych pod ulgę B+R. Koszty kwalifikujące się do ulgi na prototyp będą wpływały (obniżały) wynik podatkowy o 130% (a nie 100% jak dotychczas) z tym, że wysokość dodatkowego odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodów podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Ulga obejmie wydatki ponoszone od 2022 r.

W ramach naszych usług możemy:

  • dokonać analizy potencjału do skorzystania z ulgi,
  • przygotować ewidencję rachunkową i dokumentację zakupową,
  • dokonać kalkulacji ulgi,
  • przeprowadzić szkolenia dla pracowników z zasad rozliczania ulgi,
  • przygotować wniosek o indywidualną interpretację podatkową,
  • oferując bieżące wsparcie podatkowe,
  • wspierać w postępowaniach podatkowych.

CRIDOTEKA | Ulgi podatkowe

Dobrze nagrana wiedza o podatkach i prawie!

Wybierz interesujący Cię film, kurs lub czasowy dostęp do pełnych zasobów i zdobywaj wiedzę na własnych zasadach – w dowolnym miejscu, dowolnym czasie, w dowolnej ilości.

Sprawdź: >>CRIDOTEKA<<

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi