IP Box | Co to jest?

W styczniu 2019 roku do polskiego ustawodawstwa wprowadzono reżim IP Box (Innovation Box), przewidujący preferencyjną stawkę podatku dochodowego (CIT/PIT) w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”).

IP Box | Jak skorzystać?

Wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie przedmiotu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ramach prac badawczo-rozwojowych

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to:

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Posiadanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”)

 • prawo do wynalazku (patent)
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu
 • wyłączne prawo do odmiany roślin
 • prawo z rejestracji nowych ras zwierząt
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Osiąganie dochodów z kwalifikowanego IP

Dochodem z kwalifikowanego IP jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód:

 • z umowy licencyjnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP

Ustalenie, ile dochodu z kwalifikowanego IP może korzystać z preferencji podatkowej

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus obliczonego według wzoru:

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym IP:

a – działalność B+R,

b – nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego,

d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

IP Box | Kto może skorzystać?

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z IP Box może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działalności badawczo-rozwojowej i osiągania przychodów z takiej działalności.

Sprawdź kalkulator IP Box

Narzędzie stworzone przez ekspertów CRIDO, które pozwoli obliczyć, ile możesz oszczędzić korzystając z zachęty IP Box w swojej firmie.

Sprawdź >>Kalkulator IP Box

IP Box | Przykłady zastosowań

Branża IT (łączenie IP Box i Ulgi B+R)

Spółka z branży IT w przeciągu 3 miesięcy jednego roku podatkowego stworzyła zupełnie innowacyjny w skali swojego przedsiębiorstwa program komputerowy służący do przetwarzania dużej liczby danych zbieranych z urządzeń wykorzystywanych w cyklu produkcyjnym wielu swoich klientów. Spółka od razu po zakończeniu działalności rozwojowej zaczęła udzielać licencji na to oprogramowanie, osiągając w pierwszym roku podatkowych przychód podatkowy rzędu 6 000 000 zł.

Kwota uzyskanej ulgi CIT: 796 000 zł.

Branża biotechnologiczna

Spółka z branży biotechnologicznej dwa lata temu w ramach działalności badawczo-rozwojowej opracowała innowacyjny związek chemiczny, na który została udzielona licencja zagranicznemu podmiotowi farmaceutycznemu. Od tego czasu Spółka nie prowadziła już działalności B+R w obszarze tego związku chemicznego. Niemniej w związku z udzieloną licencją Spółka rok rocznie otrzymuje opłaty licencyjne. W ostatnim roku podatkowym wysokość opłat licencyjnych wyniosła 40 000 000 zł.

Kwota uzyskanej ulgi CIT: 5 600 000 zł.

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na zlecenie spółki z branży budowlanej tworzy zindywidualizowany program komputerowy służący do obsługi procesów klientów spółki. Następnie sprzedaje całość praw do programu komputerowego na rzecz tej Spółki. Z tego tytułu osiąga przychód w wysokości 450 000 zł.

Kwota uzyskanej ulgi PIT: 60 900 zł.

IP Box a inne ulgi

Od 2022 r. wprowadzono znaczną nowość polegającą na możliwości łączenia IP Box i Ulgi B+R. Do końca 2021 r. nie było możliwe zastosowanie ulgi B+R do dochodu podlegającego opodatkowaniu IP Box. W tym momencie ograniczenie to już nie obowiązuje. Także obecnie można określony dochód podlegający pod IP Box obniżyć poprzez zastosowanie Ulgi B+R a na sam koniec opodatkować obniżoną stawką podatku dochodowego 5%.

Czytaj więcej

CRIDOTEKA | Ulgi podatkowe

Dobrze nagrana wiedza o podatkach i prawie!

Wybierz interesujący Cię film, kurs lub czasowy dostęp do pełnych zasobów i zdobywaj wiedzę na własnych zasadach – w dowolnym miejscu, dowolnym czasie, w dowolnej ilości.

Sprawdź: >>CRIDOTEKA<<

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach naszych usług możemy:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi