Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, już od 1 stycznia 2023 roku wszystkie podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych, będą musiały prowadzić ewidencje w formie elektronicznej, w sposób określony w przepisach akcyzowych. Co ważne, wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy niedawno uruchomili produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznych, nie jest świadomych ciążącego na nich obowiązku.

Już teraz przedsiębiorcy mogą wdrażać elektroniczne narzędzia, rezygnując z czasochłonnego prowadzenia i archiwizowania rejestrów papierowych i przygotowując się na wejście w życie nowych przepisów.

W odpowiedzi na potrzeby podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji akcyzowych opracowaliśmy narzędzie, zgodne z ustawą o podatku akcyzowym, dzięki któremu wypełnianie ustawowych obowiązków jest proste i szybkie.

Co więcej, z doświadczenia wiemy, że wielu przedsiębiorców nie ma świadomości obowiązku prowadzenia ewidencji. Podmiotom tym pomagamy rozpoznać ich obowiązki, naprawić przeszłe niedopatrzenia i wdrożyć procedury wewnętrzne w celu dalszego działania zgodnego z regulacjami akcyzowymi, przy jednoczesnym ograniczeniu skutków związanych z ewentualną odpowiedzialnością karnoskarbową.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji?

Prowadzenie ewidencji akcyzowych może być konieczne, gdy podmiot m.in:

 • zużywa energię elektryczną, wyprodukowaną przez siebie w instalacji fotowoltaicznej;
 • posiada status podmiotu zużywającego, tzn. wykorzystuje w ramach działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe (wszelkie podmioty produkcyjne, np. do smarowania maszyn);
 • posiada status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego;
 • nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • prowadzi skład podatkowy;
 • posiada status zarejestrowanego wysyłającego;
 • posiada status podmiotu pośredniczącego.

Czy można prowadzić ewidencję w Excelu?

Nie, ewidencja akcyzowa w formie elektronicznej powinna być prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

 • umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów;
 • zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 • umożliwiała dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 • umożliwiała wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym:
  • wpisów do dokumentacji, zestawień danych oraz podsumowań;
  • raportów we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania przez właściwego naczelnika UCS lub US;
 • uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Compass Akcyza | Zalety narzędzia

Pełna zgodność z wymaganiami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym

 • zabezpieczenie danych, automatyczne kopie zapasowe;
 • wgląd w treść dokonywanych wpisów;
 • w ramach wpisów informacje o osobie, która ich dokonuje wraz z datą ich wykonania;
 • możliwość wygenerowania i wydruku, w porządku chronologicznym, zestawień i raportów z podsumowaniem za wskazany okres, przeznaczonych dla organów skarbowych (PDF);
 • nieusuwalność wpisów

Wygoda

 • przejrzystość i intuicyjność narzędzia;
 • możliwość prowadzenia kilku rejestrów w jednym narzędziu;
 • jedyne wymaganie techniczne — połączenie z Internetem i przeglądarka

Szybkie wdrożenie

 • możliwość samodzielnej administracji w wymaganym zakresie (użytkownicy, uprawnienia, dane spółki, lokalizacje instalacji);
 • brak konieczności czasochłonnych szkoleń dla pracowników
Zobacz więcej

Poznaj funkcjonalności Compass Akcyza

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz porozmawiać o wymogach ustawy o podatku akcyzowym i poznać więcej szczegółów na temat naszego narzędzia zapraszamy do pozostawienia poniżej danych kontaktowych

Subskrybuj blogi