W czym możemy pomóc

Sygnalizuj24h

Wychodząc naprzeciw potrzebom biznesu przygotowaliśmy kompleksowe narzędzie zgłoszeniowe Sygnalizuj24h, które jest w pełni zgodne z wymaganiami nowych przepisów dotyczących sygnalistów.

Czytaj więcej

Compass-ESF | Narzędzie do przygotowywania elektronicznych sprawozdań finansowych

  • Automatyzacja procesu generowania ESF w oparciu o udostępnione dane
  • Terminowa realizacja obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę
  • Eliminacja ryzyka sankcji za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

Czytaj więcej

Hype Innovation

  •  Przedsiębiorstwa w celu stworzenia środowiska sprzyjającego podejmowaniu działań innowacyjnych wdrażają inicjatywy pobudzające przedsiębiorcze zachowania pracowników, sięgając po nieograniczony potencjał zbiorowości w kontekście generowania i doskonalenia pomysłów czy tworzenia prototypów i nowych usług.
  •  Na etapie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, przedsiębiorstwa niejednokrotnie korzystają ze współpracy także z podmiotami zewnętrznymi jak np. jednostki naukowe, klienci, dostawcy czy podmioty typu start-up.
  • Powyższe działania w dużych organizacjach wymagają wyspecjalizowanych narzędzi zapewniających najwyższy stopień koordynacji i przejrzystości, umożliwiając wdrożenie konkurencyjnych rozwiązań w krótkim czasie oraz śledzenie ich efektów

Czytaj więcej

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi