Nowoczesne technologie informatyczne stanowią jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów, a transformacja cyfrowa jest jednym z głównych priorytetów UE, co znajduje odzwierciedlenie w strategiach i programach dotacyjnych. Cyfryzacja i wdrażanie nowych technologii wpływają na niemal każdy obszar gospodarki i życia obywateli wspierając m.in. transport, energetykę, sektor rolno-spożywczy, telekomunikację, usługi finansowe, produkcję fabryczną, opiekę zdrowotną czy usługi publiczne. Stąd też, znaczenie tego obszaru ciągle wzrasta, a cyfrowa transformacja staje się koniecznością.

Szeroko pojmowane cyfryzacja i digital innovation obejmują zarówno rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, rozwiązania chmurowe, Internet rzeczy, sieci neuronowe Big Data i inne nowoczesne technologie, jak i obszar hardware, cyberbezpieczeństwo, digitalizację, a nawet rozwój umiejętności cyfrowych.

Główne wyzwania dla sektora cyfryzacji i digital innovation to:

Cyfryzacja i digital innovation | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Z punktu widzenia programów dotacyjnych dla przedsiębiorstw, na obszar IT i digital innovation można patrzeć dwojako. Z jednej strony, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcia na projekty związane z opracowywaniem i wdrażaniem na rynek nowych rozwiązań, produktów i usług opartych o technologie cyfrowe, z drugiej natomiast wspierane jest wprowadzanie takich rozwiązań w prowadzonej działalności.

 

Finansowanie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań

Wsparcie na działania związane z opracowywaniem i wdrażaniem na rynek nowych rozwiązań będzie dostępne m.in. w ramach następujących instrumentów:

 • I oś programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki „Ścieżka SMART”– Moduł „Prace B+R”, moduł „Wdrożenie wyników prac B+R”;
  >>Dowiedz się więcej<<
 • I oś programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki „Ścieżka SMART”– dedykowane konkursy tematyczne;
  >>Dowiedz się więcej<<
 • II oś programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: BRIdge Up – wsparcie dla nowopowstałych spółek technologicznych (Start-upy)
  >>Dowiedz się więcej<<
 • Regionalne Programy Operacyjne – instrumenty obejmujące projekty / moduły badawczo-rozwojowe
 • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
  >>Dowiedz się więcej<<

Finansowanie wykorzystanie dostępnych rozwiązań IT

Wsparcie na działania związane ze wsparciem wykorzystania dostępnych rozwiązań IT w działalności przedsiębiorstwa będzie dostępne w ramach następujących instrumentów:

 • I oś programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: „Scieżka SMART” – Moduł „Cyfryzacja”
  >>Dowiedz się więcej<<
 • II oś programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP
  >>Dowiedz się więcej<<
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” – tylko duże przedsiębiorstwa
  >>Dowiedz się więcej<<

Programy dostępne na szczeblu europejskim – Horyzont Europa, Innovation Fund, LIFE

Wsparcie na działania związane z cyfrową transformacją będzie także dostępne w ramach programów europejskich

W czym możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Cyfryzacja i digital innovation | Case studies

Projekt badawczo-rozwojowy dla branży logistycznej

Firma z branży logistycznej realizuje projekt badawczo-rozwojowy mający na celu opracowanie innowacyjnej usługi w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, w tym AI i uczenie maszynowe. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 5,8 mln PLN.

 

 

 

 

 

Projekt badawczo-rozwojowy dla branży IT

Firma z branży IT realizuje projekt badawczo-rozwojowy mający na celu opracowanie rozwiązań wykrywających cybernękanie oraz inne niepożądane zachowania użytkowników w Internecie w oparciu o metody sztucznej inteligencji. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 8,30 mln PLN.

Ulga B+R dla branży IT

Firma z branży IT opracowywała w 2022 roku nowe oprogramowanie wspomagające produkcję dla jednego ze swoich klientów. W ramach projektu niezbędne było zaprojektowanie całego systemu, kodowanie oraz testowanie wydajności. Kwota uzyskanej Ulgi B+R to 312 360 zł (od 2022 r. odpis od kosztów wynagrodzeń wynosi 200%).

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

dotacje na AI | | dotacje na cyfryzacje | cyfryzacja | sztuczna inteligencja | AI | IT | cyberbezpieczenstwo | digitalizacja | Big data | Internet Rzeczy

 

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi