Ulga B+R | Co to jest?

Ulga na B+R pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Ulga B+R | Jakie są warunki korzystania z ulgi?

  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i ponoszenie kosztów z tym związanych,
  • identyfikacja kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi B+R,
  • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej.

Działalność B+R

Ulga B+R | Koszty kwalifikowane

  • wynagrodzenia i składki ZUS pracowników (umowy o pracę, zlecenie i dzieło),
  • nabycie materiałów i surowców na potrzeby działalności B+R,
  • opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych,
  • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
  • nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych, o ile nie są środkiem trwałym.

Ulga B+R | Kto może skorzystać z ulgi?

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi B+R może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działalności badawczo-rozwojowej i ponoszenia kosztów takiej działalności.

Ulga B+R | Przykłady zastosowań

Produkcja sprzętu elektronicznego

Przedsiębiorca z branży produkcji sprzętu elektronicznego w trakcie 2021 roku opracowywał zmiany do kilku swoich produktów, mające na celu poprawienie ich funkcjonalności, co wymagało stworzenia prototypów produktów. Wyniki tych prac wymagały również przeprowadzenie produkcji serii próbnych, aby w skali przemysłowej potwierdzić wyniki prac zespołu.

Kwota uzyskanej ulgi B+R to 120 935 zł.

Branża chemiczna

Duży przedsiębiorca z branży chemicznej prowadził w 2021 roku kilka projektów, do których zaangażowane było laboratorium oraz pracownicy z kilku wydziałów. W trakcie prac niezbędne było wykorzystanie surowców do prób i współpraca z zewnętrznym podmiotem naukowym.

Kwota uzyskanej ulgi B+R to 190 760 zł.

Branża IT

Firma z branży IT opracowywała w 2022 roku nowe oprogramowanie wspomagające produkcję dla jednego ze swoich klientów. W ramach projektu niezbędne było zaprojektowanie całego systemu, kodowanie oraz testowanie wydajności.

Kwota uzyskanej Ulgi B+R to 312 360 (od 2022 r. odpis od kosztów wynagrodzeń wynosi 200%).

Ulga B+R

Najciekawsze interpretacje organów podatkowych (objaśnienia)

Ulga B+R a inne ulgi

Od 2022 r. wprowadzono znaczną nowość polegającą na możliwości łączenia IP Box i Ulgi B+R. Do końca 2021 r. nie było możliwe zastosowanie ulgi B+R do dochodu podlegającego opodatkowaniu IP Box. W tym momencie ograniczenie to już nie obowiązuje. Także obecnie można określony dochód podlegający pod IP Box obniżyć poprzez zastosowanie Ulgi B+R a na sam koniec opodatkować obniżoną stawką podatku dochodowego 5%.

Czytaj więcej

CRIDOTEKA | Ulgi podatkowe

Dobrze nagrana wiedza o podatkach i prawie!

Wybierz interesujący Cię film, kurs lub czasowy dostęp do pełnych zasobów i zdobywaj wiedzę na własnych zasadach – w dowolnym miejscu, dowolnym czasie, w dowolnej ilości.

Sprawdź: >>CRIDOTEKA<<

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach naszych usług możemy:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi