Dotacje na OZE i transformację energetyczną

Unia Europejska zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., co zostało wskazane w strategii określonej jako „Europejski Zielony Ład” (Greel Deal). Zielony Ład wyznacza cel redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. (wcześniejszy konsensus zakładał redukcję o 40%). Jest to ogromne wyzwanie wymagające zarówno holistycznej strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa, jak i znaczących środków finansowych.

Powyższy cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez:

  • zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii;
  • rozwój technologii w obszarze magazynowania energii, wykorzystania wodoru, ogniw paliwowych i paliw alternatywnych, wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla;
  • wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Wskazane cele odzwierciedlone są w priorytetach poszczególnych programów, w ramach których można ubiegać się o wsparcie w perspektywie finansowej UE 2021-27. Również środki krajowe pochodzące z budżetu Państwa nakierowane są na transformację energetyczną przemysłu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Program FENIKS to największy program operacyjny w perspektywie finansowej UE 2021-2027. W ramach Programu FEnIKS zaplanowano wsparcie m.in. na projekty inwestycyjne:

>>Dowiedz się więcej<<

Krajowy Plan Odbudowy

Projekty w zakresie transformacji energetycznej przewidziane są do wsparcia w ramach KPO i mogą dotyczyć przede wszystkim  następujących obszarów:

Programy Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska

W ramach oferty NFOŚiGW realizowane są programy mające na celu m.in. wzrost wykorzystania OZE w działalności przedsiębiorstw czy podnoszenie efektywności energetycznej. Przykładowo – program „Energia Plus”, w którym można uzyskać wsparcie finansowe.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Projekty dotyczące badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze energetyki i zmian klimatu (nowe produkty, rozwiązania, technologie) mogą aplikować o dofinansowanie w ramach ścieżki SMART. Dofinansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw (duże, MSP) jak również konsorcjów (w tym z udziałem jednostek naukowych). Ponadto w ramach ścieżki SMART w programie możliwe jest dofinansowanie na wdrażanie innowacji (projekty inwestycyjne), jak również „zazielenienie przedsiębiorstw” czyli bezpośrednie inwestycje w „zielone” rozwiązania mające na celu np. wzrost efektywności energetycznej.

>>Dowiedz się więcej<<

W ramach programu FENG inwestycje wspierające efektywność energetyczną małych i średnich przedsiębiorstwa oraz tzw. mid-cap’ów wspierane są także w ramach Kredytu ekologicznego.

>>Dowiedz się więcej<<

Horyzont Europa

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące opracowania przełomowych rozwiązań, w tym dla rozwiązań z obszaru odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Horyzont Europa zarządzanego bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Maksymalny poziom wsparcia dla projektów naukowych (Research and Innovation Actions) wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

>>Dowiedz się więcej<<

Jak możemy pomóc?

  • Ocena kwalifikowalności inwestycji;
  • Określenie adekwatnego zakresu inwestycji;
  • Analiza kosztów kwalifikowanych;
  • Modelowanie zakresu projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia;
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej;
  • Asysta w kontaktach z instytucjami;
  • Asysta w rozliczeniu pomocy publicznej (w tym np. przygotowanie procedur zakupowych, wniosków o płatność, przygotowanie projektu do kontroli przez Instytucję finansującą).

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Przykłady projektów

Pilotażowe wdrożenie inteligentnej sieci energetycznej

Dla projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, o wartości ok. 82 mln PLN, pozyskaliśmy  ok. 19 mln PLN dotacji.

 

Budowa układu kogeneracji w zakładzie produkcyjnym

Dla projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020, o wartości  ok. 5,2 mln PLN, pozyskaliśmy ok. 1,8 mln PLN dotacji

 

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dla projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, 2014-2020, o wartości ok. 22,2 mln PLN, pozyskaliśmy ok. 18,9 mln PLN dotacji

Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW

Dla projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020 o wartości ok. 177,9 mln PLN pozyskaliśmy ok. 39,9 mln PLN dotacji.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dotacje na OZE | Dotacje na odnawialne źródła energii | Dotacje na kogenerację |Energetyka | Efektywność energetyczna | OZE | Wodór | Kogeneracja | FENG | FENIKS | Green Deal |Zielony Ład

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi