Pomagamy bezpiecznie

rozwijać biznes

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów – niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

Zaangażowanie i praca naszego ok. 400-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje.

Jacy jesteśmy?

Niezależni

Jesteśmy wolni od konfliktu interesów związanego z łączeniem usług doradczych i audytu finansowego. Działamy szybko, a nasi klienci mają pewność obiektywnego doradztwa z naszej strony.

Należymy do międzynarodowej organizacji Taxand. Współpracujemy z doradcami z ponad 40 krajów, ale jesteśmy niezależni od globalnej struktury. Samodzielnie decydujemy o wszelkich aspektach naszej działalności.

Przedsiębiorczy

Jesteśmy przedsiębiorcami i pracujemy dla przedsiębiorców. Rozumiemy biznes, a naszą pasją jest ciągłe poszukiwanie nowych dróg jego rozwoju – dla siebie i klientów. Czynimy to z sukcesem od 2005 roku.

Innowacyjni

Nie tylko doradzamy, ale i rozwijamy autorskie rozwiązania IT, wspierające decyzje prawne, podatkowe i biznesowe firm.

Sprawnie komunikujemy się z rynkiem wykorzystując nowoczesne platformy i technologie. Na bieżąco dzielimy się informacjami za pośrednictwem blogów i serwisów tematycznych.

Jesteśmy firmą, która we wszystkich swoich działaniach, w tym w budowaniu kultury organizacyjnej, kieruje się zasadami uczciwości, szacunku, profesjonalizmu oraz niezależności. Spójność naszych działań z wyznawanymi przez nas zasadami stanowi fundament rozwoju CRIDO i jest kluczowym elementem budowania naszego wizerunku.

Niniejsze zasady, jak również standardy etyczne, którymi kierujemy się w relacjach względem siebie, a także, na których chcemy budować relacje z naszymi klientami i dostawcami, odzwierciedliliśmy w „Kodeksie postępowania CRIDO”. Jego pełną wersję można pobrać >>TUTAJ.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: etyka@crido.pl.Anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) można dokonać poprzez narzędzie dostępne pod adresem: compliancecrido.pl

Subskrybuj blogi