Podatek od nieruchomości to wciąż jeden z najbardziej problematycznych i skomplikowanych podatków – jedynie podatek od towarów i usług generuje więcej sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi.

Jan Furtas, partner w CRIDO

Podatek od nieruchomości – wyzwania

Właściwe ustalenie co i jak należy opodatkować oraz związana z tym rosnąca liczba sporów

  • Analiza orzeczeń sądów administracyjnych pokazuje, że w każdym roku ok. 20% wszystkich wpływających do nich skarg dotyczy podatku od nieruchomości.
  • Tak duża liczba sporów wokół PON wynika przede wszystkim z niejasno sformułowanych przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Mimo, iż wywołują one wiele niepewności, zarówno wśród podatników, jak i organów podatkowych, obecnie nie ma niestety realnych szans na ich zmianę.
  • Należy więc umiejętnie i świadomie poruszać się w obecnej rzeczywistości oraz stosować przepisy związane z podatkiem od nieruchomości – tak, aby z jednej strony rzetelnie i prawidłowo go płacić, z drugiej zaś, by nie generować niepotrzebnego ryzyka lub sporów.

Sytuacja gospodarcza a PON

  • Na poprawę sytuacji związanej z rozliczeniami PON nie wpływa również epidemia COVID-19.
  • Zarówno podatnicy, jak i samorządowe organy podatkowe, coraz częściej przyglądają się PON i poszukują w tym obszarze oszczędności (lub dodatkowych wpływów) dla swoich budżetów.
  • Takie działania – zarówno po stronie podatników, jak i samorządów – sprawiają, że lata 2021/2022 w dalszym ciągu będą obfitowały w liczne spory w obszarze podatku od nieruchomości.

Nasze podejście

Zakres wsparcia

Przedsiębiorcy

Kompleksowe doradztwo w zakresie ustalania prawidłowości opodatkowania

>>SPRAWDŹ

Jednostki samorządu terytorialnego

Merytoryczne wsparcie prawne w zagadnieniach dotyczących podatku od nieruchomości

>>SPRAWDŹ

Podatek od nieruchomości w liczbach

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi