Ulga na innowacyjnych pracowników | Co się zmieni?

Do końca 2021 r. odliczenie nierozliczonej ulgi B+R (powstałej ze względu na poniesioną stratę lub zbyt niski dochód) było możliwe tylko poprzez pomniejszenie dochodu przez 6 kolejnych lat podatkowych (i to dopiero na koniec roku podatkowego) lub w przypadku nowych podmiotów, poprzez tzw. zwrot gotówkowy (czyli po prostu zwrot z urzędu podatkowego z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych).

Ulga na innowacyjnych pracowników daje możliwość szybszego odliczenia nierozliczonej ulgi B+R. Oprócz powyżej wskazanej opcji podatnicy zyskają możliwość rozliczenia takiej ulgi poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy PIT (oraz zryczałtowany podatek dochodowy) potrącanych miesięcznie od dochodów (przychodów) swoich pracowników z tytułu między innymi stosunku pracy, wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, czy też z praw autorskich. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie tylko do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację działalności badawczo-rozwojowej w wymiarze nie mniejszym niż 50%.

Ulga na innowacyjnych pracowników jest rozwiązaniem bezterminowym i będzie przysługiwać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia deklaracji CIT za dany rok do końca roku podatkowego, w którym złożono zeznanie.

Ulga na innowacyjnych pracowników | Co to oznacza?

W praktyce ulga na innowacyjnych pracowników przyspieszy możliwość odliczenia nierozliczonej ulgi B+R (nie będzie konieczności czekania na koniec roku podatkowego), a dodatkowo pozwoli zmniejszyć miesięczne obowiązkowe obciążenia finansowe pracodawcy (mniejsze kwoty podatku odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego). Jednocześnie ulga nie wpłynie negatywnie na rozliczenia podatkowe pracowników, bowiem zachowają oni prawo do odliczenia pełnej kwoty zaliczek PIT. Ulga obejmie wydatki ponoszone od 2022 r., a więc pierwsze odliczenie będzie możliwe dopiero w 2023 r.

W ramach naszych usług możemy:

  • dokonać analizy potencjału do skorzystania z ulgi,
  • przygotować ewidencję rachunkową i dokumentację zakupową,
  • dokonać kalkulacji ulgi,
  • dokonać kalkulacji zaliczek na PIT z uwzględnieniem ulgi na innowacyjnych pracowników,
  • przeprowadzić szkolenia dla pracowników z zasad rozliczania ulgi,
  • przygotować wniosek o indywidualną interpretację podatkową,
  • oferując bieżące wsparcie podatkowe,
  • wspierać w postępowaniach podatkowych.

CRIDOTEKA | Ulgi podatkowe

Dobrze nagrana wiedza o podatkach i prawie!

Wybierz interesujący Cię film, kurs lub czasowy dostęp do pełnych zasobów i zdobywaj wiedzę na własnych zasadach – w dowolnym miejscu, dowolnym czasie, w dowolnej ilości.

Sprawdź: >>CRIDOTEKA<<

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi