Do systemu rezerwacji terminów złożenia wniosków o wydanie wizy w PPWW zostały wdrożone zmiany w części weryfikacji. Rezerwacji wizyty należy dokonać z urządzenia z działającą kamerą (smartfon, komputer) – czytamy w komunikacie VFS.

Taka weryfikacja ma również ograniczyć pośrednikom możliwość skorzystania z systemu, a bardziej zarezerwować wszystkie sloty do złożenia wniosku i później ich sprzedania.

Centra wizowe ostrzegają, że jeśli prawdziwe zdjęcie różni się od zdjęcia w paszporcie, umówienie się na wizytę będzie problematyczne.

To już nie pierwsze ograniczenie wprowadzone w procedurze wizowej, pod koniec 2022 Białorusini zostali wówczas poproszeni o weryfikację za pośrednictwem Międzybankowego Systemu Identyfikacji (ISI), ten wymóg obowiązuje do dziś.

Każdy wnioskodawca musi zarezerwować termin indywidualnie, z wyjątkiem grup rodzinnych (małżonkowie, małoletnie dzieci). W przypadku rejestracji grupowej członków rodziny tylko jednemu dorosłemu członkowi grupy wystarczy przejść weryfikację.

Należy pamiętać, że podczas wizyty w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych konieczne jest przedstawienie dowodu pokrewieństwa. Podczas rezerwacji terminu należy mieć przy sobie oryginał paszportu.

Podobnie jak z kodem MSI, weryfikacja fotograficzna ma na celu zwiększenie szans na samodzielną rejestrację, ale w praktyce proces ten może stać się jeszcze bardziej skomplikowany.

Czy będzie alternatywną opcją zgłoszenia? Póki co nie wiadomo.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Czym jest karta pobytu? Kto może się o nią ubiegać? Jakie dokumenty są wymagane przy jej składaniu? Zapraszamy na film na temat zezwolenia na pobyt czasowy.