JPK CIT od 2025 r.

Już w 2025 r. czekają nas zmiany w raportowaniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) przez osoby prawne. Ministerstwo Finansów wprowadza tzw. JPK CIT. Dotychczasowa struktura na żądanie JPK_KR obejmująca zapisy z ksiąg rachunkowych stanie się obowiązkowa i zostanie rozszerzona o dodatkowe informacje, przyjmując nazwę JPK_KR_PD. Ponadto pojawi się zupełnie nowa struktura JPK_ST_KR, w której będą wykazywane szczegółowe zapisy z ksiąg rachunkowych, dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Oba raporty będą przekazywane bezpośrednio do organów podatkowych w formacie xml.

Terminy i harmonogram wejścia w życie JPK CIT

Nowe struktury będą składane przez podatników obligatoryjnie zgodnie z terminami składania rocznych deklaracji CIT, za lata podatkowe rozpoczynające się po:

 • Po 31.12.2024 r. – obowiązek obejmie podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 milionów euro lub podmioty będące częścią podatkowych grup kapitałowych
 • Po 31.12.2025 r. – nowym obowiązkom będą podlegać wszyscy podatnicy CIT zobligowani do przesyłania plików JPK_V7
 • Po 31.12.2026 r. – nowe przepisy będą obowiązywać wszystkich pozostałych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia, zarówno w formule projektowej jak i bieżącego wsparcia

Analiza zgodności i luk obejmująca:

 • Weryfikację zasad ewidencji rachunkowo–podatkowej, procesów księgowych oraz konfiguracji systemów informatycznych i narzędzi do raportowania JPK
 • Mapowanie nowych struktur JPK_KR_PD i JPK_ST_KR
 • Wskazanie niezgodności i luk
 • Rekomendacje zmian w zasadach ewidencji księgowo – podatkowej, w systemach i w rozwiązaniach służących raportowaniu JPK
 • Kompleksowe wsparcie wewnętrznego lub zewnętrznego zespołu IT we wdrożeniu zmian
 • Wdrożenie narzędzia CRIDO Compass JPK do przygotowania i wysyłki plików JPK
 • Analiza zgodności i testy po wdrożeniu zmian systemowych i księgowych
 • Wsparcie w przygotowaniu procedury raportowania nowych struktur JPK
 • Audyt rozwiązań technologicznych pod kątem poprawności generowania XML
 • Weryfikacja zgodności i kompletności plików przed ich wysłaniem
 • Asysta techniczna przy wysyłce plików
 • Opracowanie procedury okresowego testowania plików
 • Testy okresowe (śródrocznych plików)
 • Usługowe przygotowanie plików JPK_CIT
 • Przeprowadzenie przeglądów rozliczeń CIT
 • Weryfikacja obecnie stosowanego JPK_KR
 • Monitorowanie najnowszych zmian w przepisach podatkowych w zakresie JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR
 • Automatyzacja procesu związanego z rozliczaniem CIT i generowaniem plików JPK

CRIDO | Zaufany partner biznesowy

 • I miejsce wśród firm podatkowych w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii „Innowacje i digitalizacja” w latach 2023 i 2024
 • Tax Technology Provider of the Year w konkursie International Tax Review EMEA Tax Awards 2023

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Napisz do nas

Subskrybuj blogi