Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 24 października opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia wskazującego jakie dane podatnicy muszą raportować w ramach składanych plików JPK_V7. Większość nowych przepisów ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r., tj. wraz z obligatoryjnymi fakturami ustrukturyzowanymi. Niestety, MF przygotował niemiłą niespodziankę, którą należy koniecznie uwzględnić wdrażając u siebie KSeF.

Wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF dało Ministerstwu Finansów powód do dostosowania zakresu danych, jakie trzeba będzie uwzględnić w deklaracjach i ewidencjach JPK_VAT przesyłanych za okresy od lipca 2024 r. (przypominamy, że obowiązek ich wysyłki nie zniknie z racji wprowadzenia obligatoryjnego KSeF). Uchwalone zmiany zostaną odpowiednio odzwierciedlone w nowej wersji schemy JPK_V7.

Do kluczowych nowości przewidywanych przez projekt należy zaliczyć:

- obowiązek ujmowania w JPK_VAT numeru identyfikacyjnego nadanego fakturom przez KSeF - wskazywać ten numer będziemy musieli zarówno przy naszych fakturach sprzedażowych, jak i rozliczanych fakturach zakupu; niezależnie od tego, w dalszym ciągu ma istnieć obowiązek wskazywania numerów nadanych fakturom przez system księgowy (w przypadku faktur sprzedaży - „nasz” numer faktury; a w przypadku faktur zakupowych - numer faktury nadany przez dostawcę);

nowe obowiązkowe oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupu:

  • każdą fakturę nieposiadającą numeru KSeF i nieprzesłaną do tego systemu z powodu awarii lub niedostępności KSeF lub braku takiej możliwości po stronie podatnika (zgodnie z art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT) trzeba będzie opatrzyć nowym znacznikiem „OFF”,
  • każdą fakturę elektroniczną lub w postaci papierowej wystawioną bez użycia KSeF (tj. w przypadku, gdy nie będzie obowiązku jej wystawienia przy użyciu KSeF) trzeba będzie opatrzyć nowym znacznikiem „BFK”.

Z perspektywy wdrożenia KSeF szczególnego znaczenia nabiera wymóg wskazania w pliku JPK numerów nadanych fakturom sprzedaży przez ten system. Należy podkreślić, że numer identyfikacyjny KSeF jest nadawany po poprawnej walidacji i akceptacji przez KSeF dokumentu wytworzonego przez podatnika w jego własnym systemie księgowym i przesłanego do KSeF. Przygotowując się do nowych e-faktur podatnicy muszą więc przewidzieć sposób, w jaki numer nadany następczo fakturze przez KSeF zostanie „dopisany” w ich systemie księgowym do dokumentu już wytworzonego i przekazanego do KSeF celem zapewnienia, że numer identyfikacyjny KSeF trafi później do pliku JPK_V7 przy odpowiedniej pozycji.

Potrzeba takiej „zwrotnej” komunikacji była już wcześniej podkreślana w temacie wystawiania faktur korygujących do faktur przesłanych do KSeF. Niemniej, z uwagi na cykliczność raportowania VAT – w przypadku wielu podatników mówimy tu przecież o comiesięcznym obowiązku – sprawne, bezproblemowe i terminowe pobieranie i zapisywanie we własnym systemie numeru nadanego fakturze przez KSeF stanie się tym istotniejsze.

Inne planowane zmiany w rozporządzeniu nie mają tak rewolucyjnego charakteru i obejmują m.in.:

- dostosowanie ewidencji do specyfiki faktur VAT RR / VAT RR KOREKTA wystawianych przy użyciu KSeF,

- dostosowanie ewidencji do skrócenia od lipca 2024 r. do 40 dni podstawowego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

- dostosowanie ewidencji do zasadniczego wyłączenia od stycznia 2025 r. uznawania paragonów z NIP za faktury uproszczone,

- doprecyzowanie w związku z przewidzianą już w ustawie o VAT możliwością niewystawiania tzw. faktury zaliczkowej, jeśli podatnik dokonał czynności opodatkowanej w tym samym miesiącu, w którym otrzymał zaliczkę na poczet tej czynności – zgodnie z projektem, w takim przypadku podatnik w JPK_V7 powinien od rozliczenia za styczeń 2024 r. wskazać datę dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (a nie datę otrzymania zaliczki),

- rozszerzenie treści pouczenia o możliwość wystawienia na podstawie danej deklaracji tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT,

- drobne korekty językowe.

Projekt przewiduje, że do rozliczeń za okresy przypadające przed lipcem 2024 r. stosowane będą przepisy dotychczasowe (tj. dotychczasowy wzór ewidencji).

Obecnie Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne projektu nowelizacji. Z całością dokumentu można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12378155/katalog/13012973


Zobacz film: Wdrożenie KSeF w firmie – aspekty techniczne

Webinar polecamy wszystkim przedsiębiorcom, których dotyczyć będzie obowiązek KSeF. Ten film stanowi jeden z czterech webinarów na temat czterech filarów wdrożenia KSef. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich.