Wbrew powszechnym oczekiwaniom nie udało się osiągnąć jednomyślności w sprawie cyfryzacji przepisów VAT - znanych jako pakiet ViDA (ang. VAT in the Digital Age). Rada do spraw gospodarczych i finansowych ECOFON (ang. Economic and Financial Affairs Council) omówiła rozwiązania proponowane w ramach reformy prawa dotyczącego VAT na posiedzeniu 14 maja 2024 r., ale nie osiągnęła porozumienia we wszystkich dyskutowanych obszarach.

Powód?

Przedstawiciele Estonii zgłosili zastrzeżenia w zakresie proponowanego modelu rozliczeń w reżimie „uznanego dostawcy” dla platform cyfrowych działających w sektorze krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i w sektorze transportu pasażerskiego. Główne wątpliwości dotyczą zgodności z podstawową zasadą systemu VAT jaką jest zasada neutralności podatkowej a także kwestii braku prawa do odliczenia VAT w przypadku MŚP świadczących usługi za pośrednictwem platform, co doprowadzi do wzrostu kosztów ich działalności. Przedstawiciele Estonii zaproponowali, aby model rozliczeń oparty na koncepcji „uznanego dostawcy” był dobrowolny w przypadku platform cyfrowych (na marginesie – Estonia to siedziba dobrze znanej platformy działającej w sektorze transportu osób).

Co ważne, Estonia nie sprzeciwiła się pozostałym proponowanym rozwiązaniom w zakresie sprawozdawczości cyfrowej (ang. Digital Reporting Requirements) oraz jednolitej rejestracji VAT (ang. Single VAT Registration).

Co dalej?

Czy to koniec tej ważnej reformy? NIE. Belgia sprawująca obecnie prezydencję w Radzie UE zapowiedziała już, że przygotuje nową kompromisową propozycję przed następnym posiedzeniem Rady ECOFIN. Tym samym kolejne kluczowe decyzje mogą zostać podjęte już 21 czerwca 2024 r. (na kolejnym posiedzeniu Rady ECOFIN).

Prezydencja belgijska dąży do sfinalizowania porozumienia w sprawie ViDA przed końcem jej kadencji w czerwcu, przy czym nalega na kontynuację negocjacji zamiast dzielenia propozycji zmian na poszczególne części.

Jak może przebiegać wdrożenie ViDA?

Projekt pakietu ViDA zawiera szereg istotnych zmian w zakresie:

  • Filar I - Modernizacja zasad sprawozdawczości VAT w celu dostosowania jej do wyzwań ery cyfrowej,
  • Filar II - Zmiany dotyczące obowiązków dla platform cyfrowych,
  • Filar III - Zmiany w obszarze rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji VAT - Single VAT Registration,

o czym szerzej pisaliśmy na naszym blogu [1].

Jeżeli zmiany zostaną przyjęte zgodnie z obecną propozycją, przepisy dotyczące platform cyfrowych i jednolitej rejestracji VAT (filar II i III) wejdą w życie zasadniczo 1 lipca 2027 r. – przy czym przewiduje się, ze pewne zmiany wejdą w życie już 2026 r. (w pierwotnych założeniach zakładano 1 stycznia 2025 r.). Zasady dotyczące fakturowania elektronicznego i sprawozdawczości cyfrowej (filar I) zaczną jednak obowiązywać dopiero od 1 lipca 2030 r. (co stanowi przesunięcie o 2 lata w stosunku do pierwotnych założeń). Państwa, które wprowadziły już obowiązki w zakresie raportowania cyfrowego na poziomie krajowym, będą miały czas na dostosowanie swoich regulacji do unijnego e-fakturowania do 1 stycznia 2035 r.


Spośród trzech filarów pakietu ViDA, nowe wymogi dotyczące e-fakturowania i sprawozdawczości cyfrowej wydają się być najistotniejsze dla przedsiębiorstw działających w UE. Przedsiębiorcy będą musieli dokonać przeglądu swoich procesów i przeprowadzanych transakcji, aby określić swoje nowe unijne obowiązki w zakresie fakturowania elektronicznego i raportowania cyfrowego. Przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować czy ich systemy zawierają wszystkie wymagane dane i pozwalają na raportowanie danych w terminach przewidzianych w ramach pakietu ViDA. Ważnym aspektem będzie również zrozumienie w jaki sposób obowiązkowe e-fakturowanie (KSeF) planowane w Polsce współdziała z nowymi wymogami unijnymi.

To również dobry moment, by upewnić się, czy Państwa systemy zawierają wszystkie dane wymagane dla obowiązkowego e-fakturowania i na jakie wymogi należałoby szczególnie zwrócić uwagę w kontekście Państwa modelu biznesowego przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF 1 lutego 2026 r., o czym piszemy na blogu [2].

[1] Głosowanie nad zmianami do pakietu ViDA już 22 listopada

[2] - https://crido.pl/blog-taxes/ksef-jak-zadbac-o-spokojne-przyszle-wakacje/

- https://crido.pl/blog-taxes/raportowanie-vat-po-wejsciu-ksef-mf-odslania-karty/

- https://crido.pl/blog-taxes/integracja-krajowego-systemu-efaktur-ksef-z-sap/


Zobacz film: Fixed establishment (stałe miejsce prowadzenia biznesu) w VAT

Stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) to kontrowersyjne zagadnienie, która stwarza podatnikom sporo problemów. O czym należy pamiętać? Jak podejść do tego tematu? Co z KSeF? Zapraszamy na film.