Do końca sierpnia trwa trzecia runda naboru wniosków w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne. Do końca roku zaplanowano jeszcze cztery rundy, czyli do 30 września, 29 października, 30 listopada oraz do 30 grudnia do godziny 15-stej. Po zmianach, które są dużym ułatwieniem dla wnioskodawców budżet w wysokości 350 mln złotych nie wydaje się duży. Z pewnością ze złożeniem wniosku nie można czekać do ostatniej rundy, chyba, że pojawią się oszczędności z innych programów i budżet zostanie zwiększony. Kredyt na innowacje technologiczne jest programem skierowanym do firm z sektora MŚP. Wsparcie jest w formie premii technologicznej, którą po prostu można nazwać dotacją. Spłaca ona częściowo kredyt, który został uzyskany w jednym z banków komercyjnych będącym na liście BGK.

Ważne zmiany

Ze względu na pandemię, tak jak w innych programach, wprowadzono do Kredytu szereg zmian w zakresie kosztów, wielkości wsparcia oraz innowacyjności. Nie oznacza to jednak, że każdy projekt ma szansę na wsparcie. Nadal istotne jest wykorzystanie innowacyjnej technologii i wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi. Zgodnie z dokumentacją wystarczająca jest innowacja w skali przedsiębiorstwa, a nie jak dotychczas w skali kraju.

Chętnych jest jednak dużo, więc na wsparcie mogą liczyć najlepsi, czyli tacy, których innowacja technologiczna będzie wykraczała poza skalę przedsiębiorstwa. Inną ważną zmianą jest zniesienie ograniczenia kwotowego wysokości wsparcia. Można ubiegać się o większe dofinansowanie niż 6 milionów złotych. Ogranicza nas mapa pomocy regionalnej, według której można otrzymać dotację do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Z jednej strony nastąpiła możliwość realizacji większych projektów, a z drugiej musimy pamiętać, że budżet to „tylko” 350 milionów złotych, które przy większych projektach szybko zostaną rozdysponowane. Z pozostałych zmian warto podkreślić, że zrezygnowano z obowiązku posiadania wkładu własnego, dzięki czemu nawet 100 % kosztów można sfinansować kredytem. Nadal istotne jest posiadanie zdolności kredytowej przez wnioskodawcę, co z pewnością zbada bank komercyjny. Rozszerzono również katalog wydatków kwalifikowanych, o takie jak zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz koszty ich transportu. Poza tym do kosztów kwalifikowanych można włączyć wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych lub prawnych związanych z inwestycją technologiczną oraz koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość sfinansowania wydatków budowlanych na przebudowę i adaptację budynków bez procentowego ograniczenia. Jednak w przypadku nabycia nieruchomości, koszty te nie mogą przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

>> Pobierz ulotkę Kredyt na innowacje technologiczne