W polskim środowisku biznesowym i naukowym utarła się pewna, skostniała już wizja ochrony własności intelektualnej – wizja, w której patenty to jedynie sztuczny twór administracyjny, otwierający drogę do dalszego publicznego finansowania lub potwierdzający bezużyteczny biznesowo krok naukowy, który zbiera kurz na akademickich półkach. Nadchodzi jednak czas, w którym polskie przedsiębiorstwa stopniowo zaczynają rozumieć, że aby być poważnym konkurentem na arenie zarówno krajowej, europejskiej, jak i światowej, pragmatyczne zarządzanie swoim IP jest warunkiem koniecznym dla odniesienia sukcesu.

Własność intelektualna odpowiednio zabezpieczona patentami może dać firmie nie tylko swobodę operowania na rynku, ale także formalne podstawy do wykorzystania wypracowanej wiedzy. Może też wzmacniać pozycję rynkową, zwiększać wartość firmy, a także pozwolić na wykorzystanie ulg podatkowych. Zachęcam do przeczytania wpisu na naszym blogu Dlaczego warto patentować?

Jeżeli chronić, to z głową

Należy zwrócić uwagę, że zabezpieczenie własności intelektualnej powinno być pragmatyczne i przemyślane. Chaotyczne składanie dziurawych patentów, to jak noszenie błyszczącej, ciężkiej, niekompletnej i krzywo upiętej zbroi – zamiast chronić, pokazuje naszą pozycję, zdradza słabe punkty, ciąży i ogranicza. Dlatego też, w rozpoczynającej się serii wpisów dotyczących zaawansowanych narzędzi obsługi własności intelektualnej, przedstawiamy wskazówki od czego zacząć drogę do właściwej ochrony IP.

Aby ochrona IP przyniosła zamierzony cel, musi być ściśle powiązana z biznesem. Przygotowanie pragmatycznego planu ochrony powinno więc rozpocząć się od opracowania strategii patentowej. Gdzie chcemy chronić? Czy pasywnie bronimy tylko kluczowych technologii czy aktywnie walczymy z konkurencją? Te i wiele innych pytań nie może pozostać bez odpowiedzi przy opracowaniu dobrej strategii ochrony własności intelektualnej. Dodatkowe informacje na temat przygotowania optymalnej strategii patentowej znajdziecie w kolejnych wpisach z tej serii oraz we wpisie na naszym blogu Po co firmie strategia IP?

Ochrona szyta na miarę

Ważnym czynnikiem wpływającym na ochronę IP ma sytuacja firmy i jej otoczenia biznesowo-technologicznego. W zależności od wielkości firmy strategie będą się znacznie od siebie różniły.

Strategia dla start-up’ów musi być taka, jak ich biznes – elastyczna i celowana w punkt. Musi ochronić wypracowany innowacyjny pomysł, którego postać i sposób wykorzystania dynamicznie będzie się zmieniać. Musi uwzględniać także podstawowy cel start-up’u, czyli szybkie zwiększenie wartości, tak aby być atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Jednakże najważniejszym celem ochrony IP dla start-up’u jest zapewnienie sobie swobody operowania innowacją na kluczowym rynku dla danego start-up’u i zarabianie na nim pierwszych pieniędzy.

Sytuacja ma się inaczej w przypadku dużych firm, które mają ustabilizowaną sytuację rynkową, rywalizują z znanymi sobie konkurentami, a rozwój ich produktów oraz proces ich usprawniania cechuje się większą inercją. Dla takich firm zdecydowanie ważniejsze jest opracowanie szczelnego zabezpieczenia przyszłych generacji produktów, ukrycie planów rozwoju i poznanie tych przygotowywanych przez konkurentów. W tym przypadku, za pomocą opracowanych strategii, chroni się IP, tworząc na przykład struktury parasoli patentowych, czyli zestawy powiązanych zgłoszeń, które wspólnie wspierają się w kompleksowej ochronie pośrednich praw do rynku.

Nie jesteście sami

Należy podkreślić, że, mimo tego że nie każdą firmę stać na utrzymanie całego działu ochrony IP, to odpowiednie przeszkolenie kluczowej kadry produkcyjnej i badawczo-rozwojowej oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi, pozwala zbudować proces aktywnej ochrony IP nawet dla mniejszych spółek. Firmy doradcze, takie jak nasza, oferują nie tylko kompleksową obsługę, ale również przeszkolenie personelu w czasie prac w trybie warsztatowym.

Zachęcamy do uwzględnienia prac związanych z ochroną IP przy okazji każdych trwających i planowanych działań o charakterze badawczo-rozwojowym oraz przeanalizowanie obecnego portfolio produktów pod kątem ich zabezpieczenia.

W następnej części wpisu tej serii opiszemy podstawowe zastosowania aktywnych narzędzi obsługi własności intelektualnej zgodnie ze wspieraną przez nas metodą DFP.