Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa | tzw. Szybka ścieżka | POIR

Szybka ścieżka to jeden z najbardziej popularnych konkursów przeprowadzanych przez NCBR. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie można uzyskać również na prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem. W 2019 roku zaplanowano wspólne konkursy dla sektora MŚP oraz dużych firm, oddzielny nabór odbędzie się dla firm, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Zaplanowano również 4 konkursy tematyczne – dla sektora tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych, innowacyjnych nawozów przyjaznych środowisku oraz urządzeń grzewczych. Oprócz tego ogłoszony został również konkurs Ścieżka dla Mazowsza, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019r.

CRIDO numerem 1 wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka ścieżka

Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019, magazyn Fundusze Europejskie

W najnowszym rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych organizowanym przez portal Fundusze Europejskie CRIDO stanęło na podium aż 13 razy. Zespół Biznes i innowacje jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej wg wartości pozyskanych dotacji oraz wartości projektów, wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka ścieżka, wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz najskuteczniejszą firmą wg wartości i liczby dotacji oraz wartości projektów dla dużych firm.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Szybka ścieżka | Wybrane koszty kwalifikowane dla MŚP i dużych firm

 • wynagrodzenia,
 • prace podwykonawców (maks. 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych),
 • amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów,
 • amortyzacja budynków,
 • materiały oraz sprzęt laboratoryjny,
 • koszty utrzymania linii technologicznych,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • promocja projektu,
 • audyt zewnętrzny
 • koszty pośrednie.

Szybka ściezka | Kluczowe kryteria oceny dla MŚP i dużych firm

Szybka ściezka | Maksymalny poziom wsparcia

Sektor MŚP:

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • 80% w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • 75% w średnich przedsiębiorstwach

Maksymalny poziom wsparcia na prace rozwojowe

 • 60% w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • 50% w średnich przedsiębiorstwach

Maksymalny poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% w ramach pomocy de minimis
 • 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Duże firmy:

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • 65%

Maksymalny poziom wsparcia na prace rozwojowe:

 • 40%

Maksymalny poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% ramach pomocy de minimis,

Szybka ścieżka | Seal of Excellence

W ramach Szybkiej Ścieżki dla sektora MŚP, NCBR uruchomiło również konkurs dla firm posiadających certyfikat Seal of Excellence („pieczęć doskonałości”). Certyfikat jest poświadczeniem jakości projektów, które zostały złożone do dofinansowania w ramach Instrumentu MŚP. Przyznawany jest wnioskodawcom, których projekty zostały ocenione wysoko pod kątem jakości aplikacji, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczenia budżetowe konkursu. Certyfikat ma podkreślać wysoką jakość aplikacji i umożliwiać poszukiwania alternatywnych form finansowania dla uhonorowanych w ten sposób projektów.

 

Szybka ściezka | Termin naboru wniosków w 2019 roku

16 września - 16 grudnia

1 kwietnia - 29 listopada

2 września - 15 listopada

2 września - 15 listopada

14 listopada 2019 r. - 14 stycznia 2020 r.

9 grudnia 2019 r. - 31 marca 2020 r.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne