Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa | tzw. Szybka Ścieżka | POIR

Szybka Ścieżka to jeden z najważniejszych programów realizowanych przez NCBR. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem.

Budżety i terminy naborów wniosków w 2021 roku

I runda: dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów | 22 marca - 12 kwietnia 2021 r.
II runda: dla MŚP oraz ich konsorcjów | 13 kwietnia - 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

I runda: 100 mln PLN
II runda: 200 mln PLN

Szybka Ścieżka | Wybrane koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia,
 • prace podwykonawców (maks. 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych),
 • amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów,
 • amortyzacja budynków,
 • materiały oraz sprzęt laboratoryjny,
 • koszty utrzymania linii technologicznych,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • promocja projektu,
 • audyt zewnętrzny
 • koszty pośrednie.

Szybka Ścieżka | Kluczowe kryteria oceny

Szybka Ścieżka | Maksymalny poziom wsparcia

Sektor MŚP:

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • 80% w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • 75% w średnich przedsiębiorstwach

Maksymalny poziom wsparcia na prace rozwojowe

 • 60% w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • 50% w średnich przedsiębiorstwach

Maksymalny poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% w ramach pomocy de minimis
 • 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Duże firmy:

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe:

 • 65%

Maksymalny poziom wsparcia na prace rozwojowe:

 • 40%

Maksymalny poziom wsparcia na prace przedwdrożeniowe:

 • 90% ramach pomocy de minimis,

CRIDO numerem 1 wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka Ścieżka

Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019, magazyn Fundusze Europejskie

W najnowszym rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych organizowanym przez portal Fundusze Europejskie CRIDO stanęło na podium aż 13 razy. Zespół Biznes i innowacje jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej wg wartości pozyskanych dotacji oraz wartości projektów, wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka Ścieżka, wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz najskuteczniejszą firmą wg wartości i liczby dotacji oraz wartości projektów dla dużych firm.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Pobierz ulotkę Szybka Ścieżka

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Subskrybuj blogi