Szybkie podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa. W świetle dynamicznych zmian ekonomicznych, istotnym wsparciem dla zarządu i menedżerów jest jakość i szybka dostępność aktualnych danych biznesowych.

Tomasz Loose, partner zarządzający w CRIDO

5 największych wyzwań dla organizacji związanych z analizą danych i raportowaniem zarządczym

Podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o intuicję

W wielu organizacjach brak jakichkolwiek raportów zarządczych.

Późny termin dostarczenia raportów zarządczych

Manualne, okresowe przygotowywanie statycznych raportów MS Excel lub PowerPoint, przekładające się na spóźnione podejmowanie decyzji, w oparciu o dane, które już się zdezaktualizowały.

Niska użyteczność raportów przez ich mnogość lub brak przejrzystości

Duża ilość danych analitycznych utrudniająca skupienie na najważniejszych kwestiach i wyciąganie wniosków.

Zobacz więcej

W jaki sposób można zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji oraz mieć aktualny obraz kondycji przedsiębiorstwa?

 1. Standaryzacja / budowa procesu raportowania zarządczego, w tym raportów okresowych i raportów na żądanie
 2. Poprawne określenie zakresu niezbędnych danych
 3. Optymalizacja procesu raportowania pod kątem biznesowym
 4. Wykorzystanie narzędzi business intelligence
 5. Dostęp do raportów w trybie online
 6. Świadomy wybór źródeł danych i zapewnienie ich odpowiedniej jakości

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Proponujemy Państwu przejście na wyższy poziom raportowania i przygotowanie raportów zarządczych w systemie Business Intelligence, w oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę źródeł danych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy.

1. Audyt obecnie generowanych w organizacji raportów zarządczych
2. Identyfikacja potrzeb użytkowników raportów
3. Analiza źródeł danych dla raportów, ocena jakości
4. Identyfikacja możliwości uporządkowania i poprawy jakości danych
5. Określenie niezbędnych zmian w zakresie prezentowanych danych

1. Zdefiniowanie zakresu raportów
2. Przygotowanie i zatwierdzenie prototypów raportów
3. Budowa modelu połączeń między źródłami danych
4. Przygotowanie finalnych wersji raportów
5. Nadanie uprawnień dla odpowiednich odbiorców raportu
6. Przeszkolenie użytkowników raportów i osób odpowiedzialnych za ich utrzymanie

Zalety wdrożenia raportowania zarządczego w systemie Business Intelligence

 1. Dostęp do wyselekcjonowanych danych, kluczowych do podejmowania decyzji biznesowych, uwzgledniających prognozy przygotowane przez sztuczną inteligencję
 2. Możliwość korzystania z raportów opartych na bieżących danych z dowolnego miejsca (komputer, tablet, smartfon), zamiast statycznych raportów przygotowywanych raz w miesiącu
 3. Najważniejsze dane w jednym raporcie, w wystandaryzowanym formacie, mogącym bazować na wielu połączonych ze sobą źródłach
 4. Łatwa identyfikacja przyczyn odchyleń / zaobserwowanych zjawisk, dzięki interaktywności i wielowymiarowości raportów – dostępność wielu poziomów szczegółowości w zależności od bieżącej potrzeby
 5. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów firmy – skupienie uwagi kontrolingu na identyfikowaniu szans i ryzyk, zamiast na czasochłonnym przygotowywaniu danych
 6. Brak konieczności angażowania zespołów programistycznych w utrzymanie i rozwój raportów – po krótkim przeszkoleniu może być to realizowane przez pracowników działu finansów / kontrolingu

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi