Wsparcie w wyborze systemu ERP

Wybór systemu ERP jest kluczowym momentem dla każdej firmy, która chce zwiększyć swoją efektywność, poprawić zarządzanie oraz integrację kluczowych procesów biznesowych. Wdrożenie systemu ERP to znacząca inwestycja, zarówno finansowa, jak i czasowa, która może przynieść znaczące korzyści, ale wiąże się również z wieloma ryzykami. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie kluczowe elementy niezbędne, aby projekt zakończył się sukcesem, takie jak:

1) Analiza potrzeb biznesowych – Pierwszym i podstawowym krokiem jest dogłębna analiza procesów biznesowych klienta, jego wymagań funkcjonalnych i technologicznych, a także celów strategicznych. Pozwala to na zidentyfikowanie kluczowych wymagań, które system ERP powinien spełniać.

2) Ocena dostępnych na rynku rozwiązań – Na podstawie zebranych wymagań, dokonamy przeglądu i oceny dostępnych systemów ERP, biorąc pod uwagę ich funkcjonalności, skalowalność, koszty wdrożenia i utrzymania, a także opinie obecnych użytkowników i możliwości dostosowania do specyfiki branży klienta.

3) Wsparcie w negocjacjach z dostawcami – w celu uzyskania jak najlepszych warunków zakupu, wdrożenia oraz utrzymania systemu.

4) Zapewnienie zarządzania projektem poprzez oddelegowanie do projektu Project Managera oraz/lub ekspertów w kluczowych obszarach biznesowych

5) Planowanie wdrożenia – Opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia, który uwzględnia zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe, jest kluczowe dla sukcesu projektu. Pomożemy Państwu określić etapy wdrożenia, potrzebne zasoby oraz sposoby minimalizacji zakłóceń w działalności firmy.

6) Wsparcie w zarządzaniu zmianą – Wprowadzenie systemu ERP to nie tylko zmiana technologiczna, ale także organizacyjna. Zapewnimy Państwu wsparcie w zarządzaniu zmianą, szkoleniach dla pracowników oraz pomoc w adaptacji procesów biznesowych do nowego systemu.

7) Ocena ryzyka i planowanie kontynuacji działalności – pomożemy zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z wdrożeniem systemu ERP oraz opracować plany na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, aby zapewnić ciągłość działalności firmy.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Porozmawiajmy o wspólnych projektach

Subskrybuj blogi