Trwająca od 2019 r. pełna napięcia saga dotycząca zmian w podatku u źródła wydaje się, że dobiegła końca. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, polscy płatnicy mogą być zobowiązani do poboru podatku u źródła niezależnie od istniejącej podstawy do stosowania zwolnienia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub implementowanych dyrektyw UE.

Obowiązek pobrania 19% lub 20% podatku u źródła w ramach mechanizmu „Pay and Refund” dotyczyć będzie płatników dokonujących wypłat należności do kontrahentów powiązanych niebędących rezydentami, jeśli ich wysokość na rzecz danego kontrahenta w danym roku podatkowym przekroczy 2 mln PLN (pobór podatku od nadwyżki tej kwoty). Obowiązek poboru podatku dotyczy m.in. należności wypłacanych z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend.

Pobranie podatku wg. niższej stawki lub zwolnienie z podatku możliwe będzie pod warunkiem:

W przypadku pobrania podatku u źródła z wnioskiem o zwrot do polskiego Urzędu Skarbowego będzie mógł wystąpić odbiorca płatności lub płatnik (jeżeli ponosi ekonomiczny koszt podatku).

Jak możemy pomóc?

W oparciu o wypracowaną przez nas metodologię możemy:

  • zweryfikować procesy podatkowe w zakresie badania statusu zagranicznego odbiorcy płatności pod kątem możliwości zastosowania preferencyjnych stawek lub zwolnienia z podatku u źródła
  • przygotować wnioski o opinię o stosowaniu preferencji w podatku u źródła oraz prowadzić komunikację z organami podatkowymi
  • pomóc przy odzyskaniu nadpłaty w podatku u źródła

Korzyści ze współpracy z CRIDO

Zespół CRIDO to kilkunastu doświadczonych ekspertów zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych jak również prowadzonych z sukcesem postępowań w obszarze podatku u źródła.

Od 2019 roku uzyskaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt opinii zabezpieczających / opinii o stosowaniu preferencji w zakresie podatku u źródła.

Wspieraliśmy naszych klientów w ponad 300 postępowaniach nadpłatowych w zakresie podatku u źródła. W ciągu kilku ostatnich lat łączna kwota odzyskanych przez nas należności z tego tytułu wraz z odsetkami wyniosła blisko 600 milionów złotych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z ponad stu specjalistów podatkowych, w tym kilkudziesięciu ekspertów zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatków międzynarodowych.

Ponadto, we współpracy z kancelariami doradztwa podatkowego z 48 krajów, zrzeszonymi w sieci Taxand, możemy wspierać przedsiębiorstwa w bezpiecznym rozwoju biznesu także poza granicami Polski.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi