Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące

Lokalizacja:

Online

Kiedy:

27 maja 2021, 9.30

Pakiet Slim VAT to temat, który od początku 2021 roku rodzi wiele pytań i wątpliwości. W praktyce księgowo-podatkowej niezwykle ważne jest rozumienie nowych rozwiązań, a w szczególności nowych zasad korygowania VAT. Podczas szkolenia ekspert z zakresu prawa podatkowego – Adam Bartosiewicz – opowie o  zasadach rozliczania korekt faktur zgodnie z regulacjami pakietu Slim VAT.

Uczestnicy szkolenia poznają następujące zagadnienia związane z fakturami korygującymi:

Faktury korygujące in minus - rozliczenie podatku należnego

  • Uwagi wstępne
  • Faktury korygujące - obniżenie podstawy opodatkowania
  • Faktury korygujące - błędy na fakturze pierwotnej
  • Faktury korygujące - bez podatku należnego

Faktury korygujące in minus - rozliczenie podatku naliczonego

  • Faktury korygujące - obniżenie podstawy opodatkowania
  • Faktury korygujące - błędy na fakturze pierwotnej

Faktury korygujące in plus

  • rozliczenie podatku należnego
  • rozliczenie podatku naliczonego

Godzina: 9:30-13:30 (3 przerwy 10’)

Cena: 590zł netto

Zapraszamy serdecznie!

Prelegenci

Adam Bartosiewicz

doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 11670), radca prawny (nr wpisu Sz-1153)

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Zarejestruj się na szkolenie wypełniając poniższy formularz

Dane uczestnika szkolenia

Dane osoby zgłaszającej:

Dane firmy do faktury:

Subskrybuj blogi