Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie sse i PSI

Lokalizacja:

Online

Kiedy:

23 czerwca 2021, 9.30

Zwolnienie podatkowe przysługujące podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji to od lat największy benefit dostępny dla przedsiębiorców. Obecnie nieco trudniej, niż w przeszłości, jest uzyskać prawo do korzystania z tej ulgi, ale ciągle nie ma dostępnego żadnego innego instrumentu, który zapewniałby inwestorom tak istotne korzyści ekonomiczne. Rozliczenia podatkowe dochodu zwolnionego mają natomiast swoją specyfikę opartą niestety w większym stopniu na interpretacjach organów podatkowych, niż na skąpych w tym zakresie przepisach. Nasi eksperci posiadający dogłębną wiedzę w zakresie rozliczeń podatkowych działalności na terenie sse i PSI podczas szkolenia opowiedzą, jak uzyskać prawo do zwolnienia podatkowego, jak go nie stracić i jak prawidłowo rozliczać dochód zwolniony.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie związane z działalnością na terenie sse i PSI:

 • Podstawy prawne działalności na terenie SSE i PSI
 • Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna – konsekwencje
 • Koszty kwalifikowane – zasady rozpoznawania
 • Obliczenie puli pomocy publicznej
 • Rozliczanie przychodów i kosztów z działalności zwolnionej i opodatkowanej:
  • zasady rozpoznawania przychodów i kosztów z działalności zwolnionej i opodatkowanej
  • alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności
 • Pozostałe praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na terenie SSE i decyzji o wsparciu:
  • dyskontowanie – zastosowanie wzoru na konkretnym przykładzie
  • łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł – kumulacja pomocy publicznej
  • kontrole przedsiębiorstw na terenie SSE i PSI
  • proces zmiany decyzji o wsparciu lub zezwolenia
  • interpretacja ogólna, objaśnienia MF
 • Wpływ pandemii na sytuację inwestorów strefowych

Cena: 690zł netto

Godziny trwania: 9:30-15:00 (przerwa 15 minut o 11 i druga przerwa 15 minut o 12:45)

Zapraszamy serdecznie!

Prelegenci

Anna Strzelecka

partner w CRIDO

Piotr Folwarczny

starszy menedżer w CRIDO

Subskrybuj blogi