Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych

Lokalizacja:

Online

Kiedy:

28 czerwca 2021, 10.00

W szeroko rozumianej branży produkcyjnej standardem jest nabywanie różnego rodzaju preparatów czy substancji chemicznej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.  Tymczasem wiele z tych produktów na gruncie polskich regulacji kwalifikowanych jest jako wyroby akcyzowe.  W takim przypadku realizacja tego rodzaju transakcji wiąże się z powstaniem szeregu dodatkowych obowiązków ciążących na nabywcy. Ponadto, część z tych wyrobów podlega również dodatkowym regulacjom energetycznym czy też przepisom regulującym zapasy obowiązkowe lub system monitorowania przewozu towarów (SENT).

Identyfikacja obowiązków związanych z realizacją WNT wspomnianych wyrobów i odnalezienie się w gąszczu regulacji odnoszących się do tego zagadnienia stanowi niejednokrotnie trudne wyzwanie dla przedsiębiorców – zwłaszcza tych, których działalność gospodarcza nie koncentruje się wokół wyrobów akcyzowych.

Z myślą o takich właśnie podmiotach przygotowaliśmy nowy program szkoleniowy: „Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych”.

W trakcie naszego szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • W jaki sposób zweryfikować, czy nabywane wyroby podlegają opodatkowaniu akcyzą lub innym regulacjom dotyczącym przywozu towarów z UE?
  • Jakie obowiązki ciążą na nabywcy wyrobów akcyzowych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym?
  • Czy możliwe jest zwolnienie od akcyzy wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie?
  • Czym jest rejestr podmiotów przywożących? Kto musi uzyskać wpis do takiego rejestru? Jakie obowiązki ciążą na podmiocie przywożącym?
  • Jakich wyrobów dotyczą regulacje z zakresu zapasów obowiązkowych? Jakie obowiązki wynikają z tych regulacji?
  • Jakie obowiązki ciążą na nabywcy wyrobów objętych systemem SENT?
  • Jakie ryzyka mogą się pojawić w przypadku naruszenia obowiązków ciążących na podmiocie dokonującym WNT?
  • Jakie są najczęstsze uchybienia i problemy praktyczne, z którymi borykają się podmioty objęte ww. regulacjami?

Szkolenie poprowadzi Joanna Brylowska – licencjonowany doradca podatkowy z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Specjalistka zajmująca się zarówno bieżącym wsparciem w zakresie podatku akcyzowego, doradztwem strategicznym jak i postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi. Kompleksowo wspiera Klientów również we wdrażaniu nowych regulacji akcyzowych i rozwiązań nakierowanych na usprawnienie procesów i rozliczeń w tym zakresie. Dzięki zaangażowaniu w liczne i różnorodne projekty podatkowe posiada wiedzę zarówno na temat regulacji prawnych oraz podatkowych, jak i kwestii technologicznych czy biznesowych związanych ze specyfiką danej branży – zwłaszcza sektora energetycznego i produkcyjnego.

Czas trwania: 10:00 - 13:15 (przerwa 15')

Cena: 490zł netto

Prelegenci

Joanna Brylowska

Of Counsel w CRIDO

Subskrybuj blogi