Najważniejsze zmiany przewidziane dla przedsiębiorców

Grupą osób, która najbardziej odczuje wpływ Polskiego Ładu, są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz ci działający w formie spółki jawnej. Główne zmiany dotyczące tej grupy osób, a także możliwe scenariusze zmiany formy prawnej poniżej. 

Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz brak możliwości odliczenia tej składki

Do tej pory, przedsiębiorcy opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek. Od 2022 roku będą oni płacił składki uzależnione od dochodu lub określonej podstawy wymiaru, w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz wysokości rocznego przychodu brutto.

Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, którzy opodatkowują przychody liniowo, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 4,9%.

Istotną zmianą jest również brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku należnego PIT.

Nowe składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców

Tabela 2 Nowe składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców

Niższe stawki ryczałtu

Polski Ład przewiduje obniżenie stawek ryczałtu dla poszczególnych zawodów. Przykładowo, osoby świadczące usługi w obszarze IT będą mogły skorzystać z obniżonej stawki 12%. Stawka ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, dla podmiotów świadczących usługi architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych, oraz w zakresie specjalistycznego projektowania, zostanie obniżona do 14%.

Ograniczenie prawa do skorzystania z karty podatkowej

Od 1 stycznia 2022 roku karta podatkowa będzie dostępną formą opodatkowania jedynie dla osób, które zdecydowały się na jej zastosowanie przed tą datą. W związku z tym nowi przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać już z tej formy opodatkowania.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany wywołają negatywny wpływ u wszystkich przedsiębiorców. Niemniej jednak, przedsiębiorcy nadal będą mieć prawo do wyboru formy opodatkowania, przy czym, niektóre z nich mogą być bardziej korzystne niż pozostałe.

Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenie netto przedsiębiorcy przy określonych formach opodatkowania

Zmiany te będą szczególnie uciążliwe dla osób prowadzących działalność generującą istotne przychody.

Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenie netto przedsiębiorcy opodatkowanego liniowo.

Wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenie netto przedsiębiorcy opodatkowanego liniowo.

Porównanie sumy obciążeń publicznoprawnych przy wybranych formach prowadzenia działalności gospodarczej

Porównanie sumy obciążeń publicznoprawnych przy wybranych formach prowadzenia działalności gospodarczej

Co zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej?

Planując dalszy rozwój firmy w kontekście dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego i prawnego, należy zdecydować, czy jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna jest nadal optymalną formą prowadzenia biznesu. Obie te formy cechuje nieograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy całym jego majątkiem za zobowiązania związane z prowadzonym biznesem.

Nie można zapomnieć też o możliwości bezpiecznej i zaplanowanej sukcesji, czyli przekazania przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu np. dzieciom, co w obecnej formie jest praktycznie niemożliwe.

Inną motywacją, która towarzyszy często naszym klientom jest chęć przygotowania biznesu do pozyskania zewnętrznego inwestora czy też ewentualnej sprzedaży biznesu w przyszłości – również w tym wypadku działanie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki jawnej nie jest preferowanym  przez inwestorów rozwiązaniem, co oznacza mniejszą atrakcyjność w tym obszarze na tle konkurencji.

Rozwiązaniem, które pozwoli zaadresować powyższe kwestie w większości przypadków jest reorganizacja biznesu, w szczególności mogąca polegać na zmianie formy prawnej (przekształcenie), w której prowadzona jest działalność. Dobrze zaplanowane przekształcenie pozwoli na zachowanie ciągłości działalności, bez konieczności pozyskiwania nowych koncesji czy zezwoleń, renegocjowania umów z kontrahentami czy podpisywania aneksów.

Z naszego doświadczenia wynika, że formy prawne, o które najczęściej pytają nasi klienci działający jako jednoosobowa działalności gospodarcza to:

Każda z tych możliwości, pozwala na prowadzenie bardziej dojrzałego biznesu, zachowanie kontroli nad przedsiębiorstwem, a zarazem jego oddzielenie od majątku prywatnego, co po pierwsze umożliwia przygotowanie i wdrożenie planu zakładającego dołączenie do biznesu np. członków rodziny lub współpracowników, a po drugie, pozwala na zdecydowanie łatwiejsze zdobycie inwestora, który może stać się właścicielem tylko części  przedsiębiorstwa, dostarczając kapitał lub kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju biznesu. Dobrze zaplanowane przekształcenie pozwoli również na ograniczenie ryzyka związanego z działalnością biznesową, które jak wskazano wyżej, obecnie obejmuje — bez ograniczeń — cały majątek (w tym majątek prywatny).

W ramach naszych usług możemy:

  • pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • ustrukturyzować (reorganizacja) formy prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem potrzeb biznesowych oraz operacyjnych,
  • zweryfikować bezpieczeństwo struktury wynagradzania kontraktorów.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi