Ustawa podatkowa Polski Ład wprowadza szereg zmian, które dotykają pracowników. Zmiany te wpwają na wysokość wynagrodzeń netto pracowników, przy czym, niektórzy z nich zyskują na nowych regulacjach.

Najważniejsze zmiany przewidziane dla pracowników

Wyższa kwota wolna od podatku

Dotychczasowa kwota wynosiła 8 000 PLN i była jedną z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. Od dnia 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 PLN – osoby zarabiające do tej kwoty nie płacą podatku PIT.

Wyższy próg podatkowy

Nowa regulacja wprowadziła wyższy próg skali podatkowej w PIT z 85 528 PLN do 120 000 PLN rocznie. W związku ze zmianą, osoby osiągające roczny dochód do 120 000 PLN będą płaciły podatek z zastosowaniem stawki 12% PIT, natomiast nadwyżka opodatkowana zostanie 32% podatkiem PIT.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Istotną zmianą, która będzie dotyczyła każdego pracownika jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od należnego podatku PIT. W praktyce, oznacza to znaczny wzrost obciążeń podatkowych, który w niektórych przypadkach jest kompensowany wyższą kwotą wolną od podatku oraz wyższym progiem podatkowym.

Ryczałt za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych

Zgodnie z obecnymi przepisami do ustalenia ryczałtu brana pod uwagę jest pojemność silnika. Po zmianach, do ustalenia wysokości ryczałtu, brana jest pod uwagę moc silnika tj. za użytkowanie samochodów służbowych o mocy silnika do 60 kW oraz pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane wodorem, ryczałt wynosi 250 PLN miesięcznie. W przypadku innych samochodów – ryczałt to 400 PLN miesięcznie.

PIT-2

Od 1 stycznia 2023 r. zarówno pracownik, jak i osoba na umowie cywilnoprawnej (np. zleceniobiorca) będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie 3 płatnikom​. Formularz będzie także umożliwiał wskazanie właściwych kosztów uzyskania przychodów oraz chęć rozliczenia wraz z małżonkiem.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany są korzystne bądź neutralne dla pracowników zarabiających do około 16 400 złotych brutto miesięcznie. Dla pozostałych pracowników nowe regulacje wiążą się z obniżeniem wynagrodzenia netto.

Stratni mogą być również pracodawcy. Co prawda, przepisy prawa nie przewidują zmian, które zwiększałyby obciążenie finansowe po stronie pracodawców. Niemniej jednak, w wielu branżach pojawić się może presja płacowa, czego skutkiem dla wielu pracodawców będzie konieczność podwyższenia wynagrodzeń.

Porównanie wynagrodzenia netto pracowników przed i po wprowadzeniu Polskiego Ładu

W ramach naszych usług możemy:

  • zaprojektować efektywne kosztowo struktury wynagrodzenia dla pracowników, w tym dla pracowników kreatywnych,
  • dokonać analizy możliwości wprowadzenia pozapłacowych form wynagradzania, w tym dodatkowych świadczeń i programów motywacyjnych,
  • zwiększyć świadomość pracowników w zakresie nadchodzących zmian i ich skutków poprzez przygotowanie odpowiednich kalkulacji porównawczych oraz przeprowadzanie warsztatów.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi