Ustawa podatkowa Polski Ład wprowadza szereg zmian, które dotkną pracowników. Zmiany te wpłyną na wysokość wynagrodzeń netto pracowników, przy czym, niektórzy z nich zyskają na nowych regulacjach.

Najważniejsze zmiany przewidziane dla pracowników

Wyższa kwota wolna od podatku

Dotychczasowa kwota wynosiła 8 000 PLN i była jedną z najniższych kwot wolnych od podatku w Europie. Od dnia 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku będzie wynosiła 30 000 PLN – osoby zarabiające do tej kwoty nie będą płaciły podatku PIT.

Wyższy próg podatkowy

Nowa regulacja przewiduje podwyższenie progu skali podatkowej w PIT z 85 528 PLN do 120 000 PLN rocznie. W związku ze zmianą, osoby osiągające roczny dochód do 120 000 PLN będą płaciły podatek z zastosowaniem stawki 17% PIT, natomiast nadwyżka opodatkowana zostanie 32% podatkiem PIT.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Istotną zmianą, która będzie dotyczyła każdego pracownika jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od należnego podatku PIT. W praktyce, oznacza to znaczny wzrost obciążeń podatkowych, który w niektórych przypadkach jest kompensowany wyższą kwotą wolną od podatku oraz wyższym progiem podatkowym.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to ulga, która ma zniwelować negatywne zmiany dla pracowników, którzy zarabiają rocznie pomiędzy 68 412, a 133 692 PLN. W limicie tym nie uwzględnia się kwoty honorarium autorskiego za przeniesienia majątkowych praw autorskich, jak również przychodów z umowy zlecenia czy kontraktu menadżerskiego.

Ryczałt za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych

Zgodnie z obecnymi przepisami do ustalenia ryczałtu brana pod uwagę jest pojemność silnika. Po zmianach, do ustalenia wysokości ryczałtu, brana będzie pod uwagę moc silnika tj. za użytkowanie samochodów służbowych o mocy silnika do 60 kW oraz pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane wodorem, ryczałt wynosi 250 PLN miesięcznie. W przypadku innych samochodów – ryczałt to 400 PLN miesięcznie.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany będą korzystne bądź neutralne dla pracowników zarabiających do około 13 000 złotych brutto miesięcznie. Dla pozostałych pracowników nowe regulacje wiążą się z obniżeniem wynagrodzenia netto.

Stratni mogą być również pracodawcy. Co prawda, przepisy prawa nie przewidują zmian, które zwiększałyby obciążenie finansowe po stronie pracodawców. Niemniej jednak, w wielu branżach pojawić się może presja płacowa, czego skutkiem dla wielu pracodawców będzie konieczność podwyższenia wynagrodzeń.

Porównanie wynagrodzenia netto pracowników przed i po wprowadzeniu Polskiego Ładu

W ramach naszych usług możemy:

  • zaprojektować efektywne kosztowo struktury wynagrodzenia dla pracowników, w tym dla pracowników kreatywnych,
  • dokonać analizy możliwości wprowadzenia pozapłacowych form wynagradzania, w tym dodatkowych świadczeń i programów motywacyjnych,
  • zwiększyć świadomość pracowników w zakresie nadchodzących zmian i ich skutków poprzez przygotowanie odpowiednich kalkulacji porównawczych oraz przeprowadzanie warsztatów.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi