Wsparcie regulacyjne

Obecna rzeczywistość podatkowa cechuje się ogromną i niespotykaną wcześniej dynamiką zmian przepisów podatkowych. Ustawodawca projektując przepisy nie zawsze ma pełną świadomość, jakie niekorzystne skutki podatkowe dla przedsiębiorców może wywołać nowe prawo. Szczególnie, gdy takie negatywne konsekwencje ujawniają się dopiero po zderzeniu projektowanych przepisów podatkowych z regulacjami sterującymi danym obszarem gospodarki lub praktyką innych organów państwa. W takich przypadkach aktywny udział w dyskusjach roboczych, konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych, wsparty odpowiednią argumentacją merytoryczną połączoną z praktyką biznesową, daje szansę na dotarcie z przekazem do osób decyzyjnych. Administracja skarbowa i ustawodawca to coraz częściej także partnerzy dla biznesu, którym można wskazywać obszary wymagające przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych lub sektorowe / branżowe problemy podatkowe wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

  • działasz w branży, którą dotkną nowe / zmieniane przepisy i chcesz zwrócić uwagę ustawodawcy na ich negatywne skutki dla polskich podatników?
  • chciałbyś zainteresować ustawodawcę wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych lub podatkowych, które wspierałyby warunki prowadzenia biznesu w Polsce?
  • reprezentujesz branżę lub sektor gospodarki i potrzebujesz wsparcia merytorycznego lub strategicznego przy dyskusjach z ustawodawcą?

Co oferujemy?

  • wsparcie i reprezentowanie spółek, stowarzyszeń i organizacji branżowych w dyskusjach z Ministerstwem Finansów lub innymi projektodawcami,
  • aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zwłaszcza w toku konsultacji społecznych,
  • przygotowywanie projektów nowych regulacji odpowiadających na potrzeby danej branży,
  • opracowywanie analiz prawnych i ekonomicznych prezentujących wpływ konkretnych przepisów na sytuację danego podmiotu, branży, jak również budżetu państwa, biorąc pod uwagę cały łańcuch wartości (w razie potrzeby w ramach multidyscyplinarnego zespołu złożonego z doradców podatkowych CRIDO, prawników z naszej kancelarii, specjalistów z naszego zespołu modelowania finansowego oraz doświadczonych zewnętrznych ekspertów).

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi