VAT w transakcjach międzynarodowych

Rozliczanie VAT w transakcjach międzynarodowych to wyzwanie dla każdej firmy i księgowej. Dynamika zmian w polskim i unijnym VAT czy konieczność monitorowania orzecznictwa i praktyki organów podatkowych to tylko niektóre z wyzwań, które stoją przed podatnikami VAT. Również współpraca z kontrahentami i organami z innych jurysdykcji podatkowych komplikuje sprawne prowadzenie biznesu. Trudności nastręczać może tu w szczególności właściwe rozliczanie przepływów towarowych – nierzadko w ramach wydłużonych łańcuchów dostaw których Twoja firma nie zawsze musi być świadoma, czy prawidłowe określenie miejsce świadczenia usług – w tym z uwzględnieniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (VAT fixed establishment – FE) kontrahenta. Błędne rozpoznanie charakteru transakcji (również wskutek nieświadomości istnienia elementów stanu faktycznego, które zmieniają zakładaną kwalifikację) przekładać się może dla firmy na znaczne zaległości i sankcje podatkowe, a dla przedstawicieli firmy zaangażowanych w transakcję, jej rozliczenie lub zarządzanie firmą – indywidualną odpowiedzialność karną skarbową.

Aby upewnić się, że realizowane transakcje są bezpieczne dla firmy, rozliczenia – efektywne, a planowanie czy zawieranie nowych międzynarodowych przepływów towarowych i usługowych – sprawne i niegenerujące ryzyka, warto skorzystać z pomocy ekspertów Crido.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

 • Twoja firma intensywnie się rozwija – skala transakcji międzynarodowych rośnie – nie masz pewności, czy wszystkie kluczowe aspekty zabezpieczające firmę zostały zweryfikowane, a proces gromadzenia informacji i dokumentacji działa sprawnie?
 • Twoja firma wprowadzała w ostatnich latach zmiany, aby przystosować się do licznych nowych przepisów i podejścia organów – chciałbyś upewnić się, czy wszystko działa zgodnie z założeniami, a wypracowany proces jest spójny, kompletny i zrozumiały dla pracowników?
 • słyszałeś przez lata jakie problemy mieli Twoi kontrahenci, konkurenci i inni podatnicy VAT w związku z kontrolą ich rozliczeń VAT choćby przez WDT czy eksport – ale Twoja firma tych problemów nie miała, podobnie jak czasu, by na spokojnie przeanalizować poziom własnego bezpieczeństwa?
 • często sprzedając towar za granicę księgowość informuje, że zastosuje dla WDT / eksportu stawkę inną niż 0% w związku z niekompletną dokumentacją?
 • Twoja firma działa w rozbudowanym łańcuchu dostaw – nie weryfikowałeś, czy ostatnie zmiany podatkowe i biznesowe (Brexit) nie wpływają na stosowane podejście do rozliczania VAT?
 • sprzedajesz towary poza Polskę – nie zawsze Twoja firma organizuje transport, więc zastosowanie stawki 0% może nie być oczywiste?
 • świadczysz usługi kontrahentowi zagranicznemu, ale wiesz, że ma on w Polsce przedstawicieli i zaplecze techniczne, które z Twoich usług też korzysta?
 • będziesz rozpoczynać działalność sprzedażową bądź usługową o charakterze międzynarodowym – chcesz bezpiecznie wejść na nowe rynki?

Co oferujemy?

 • przegląd poprawności rozliczeń VAT i procesów nakierowanych na towarowe i usługowe transakcje międzynarodowe tak, aby ocenić bieżącą jakość raportowania w tym zakresie i wskazać obszary do ewentualnej zmiany bądź doprecyzowania;
 • pomoc w weryfikacji gromadzonej dokumentacji lub strukturyzacji zasad jej gromadzenia i archiwizacji – aby spływające dane i dokumenty dla WDT, WNT, eksportu i importu spójnie potwierdzały prawidłowość rozliczenia;
 • ocenę i doradztwo w zakresie warunków realizacji transakcji międzynarodowych (Incoterms) – dla już zawartych kontraktów jak i planowanych tak, aby mieć pewność co do kompletności posiadanych danych o transakcji wpływających na rozliczenie VAT;
 • doradztwo w obszarze określania miejsca świadczenia usług, w tym oceny i identyfikacji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta (FE);
 • współkształtowanie z przedstawicielami firmy bezpiecznego i praktycznego procesu wewnętrznego i procedury pozwalających m.in. identyfikować transakcje łańcuchowe, gromadzić dokumentację zabezpieczającą stawkę 0%, zabezpieczyć się Twojej firmie kontraktowo w razie naruszeń ze strony kontrahenta;
 • wsparcie w przygotowaniu procesu korekt przeszłych rozliczeń – aby odzyskać VAT zapłacony na WDT i eksporcie;
 • dedykowane szkolenia dla kluczowych uczestników procesu – z księgowości, handlu (sprzedaży), logistyki (transportu), magazynu – dotyczące praktycznych zasad rozliczania VAT w transakcjach międzynarodowych i realizacji procedur wewnętrznych Twojej firmy;
 • wsparcie w przypadku prowadzenia czynności kontrolnych przez organ podatkowy, jak i na poziomie sporu już przed sądami administracyjnymi.

Każda firma jest unikalnym na rynku podmiotem – wsparcie CRIDO każdorazowo indywidualizujemy i dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi