Reorganizacje działalności biznesu

W latach 2018-2021 ograniczenie w odliczalności kosztów usług niematerialnych na podstawie art. 15e ustawy o CIT istotnie wpływało na wyniki podatkowe spółek. Nieprecyzyjne przepisy i rozbieżne interpretacje podatkowe powodowały, że zakres stosowania tego przepisu był wątpliwy i niejasny.

Podatnicy często z ostrożności wyłączali z kosztów uzyskania przychodu wydatki na nabycie usług niematerialnych w nadmiernej wysokości, co skutkowało nadpłatą CIT.

Kształtująca się linia orzeczeń sądów administracyjnych (już ponad 330 wyroków!) przyniosła wiele wskazówek co do katalogu usług, które powinny podlegać ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT, a które do tego katalogu nie należą. Dodając do tego orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w analogicznych sprawach widzimy szereg argumentów przemawiających za przeprowadzeniem analizy rozpoznawania kosztów w spółce i, w rezultacie, za wystąpieniem z wnioskiem o odzyskanie nadpłaty podatku.

Pomimo uchylenia art. 15e ustawy o CIT przez Polski Ład przepisy przejściowe dają możliwość rozliczenia w kolejnych latach historycznych wydatków na nabycie usług niematerialnych, które przekroczyły limity z tego przepisu. Niestety, przepisy przejściowe także pozostawiają pewne wątpliwości co do sposobu rozliczenia takiej nadwyżki ponad limity.

Jak możemy pomóc?

Kształtująca się praktyka sądów administracyjnych daje bardzo dobre podstawy do dokonania rewizji stosowanego podejścia w zakresie rozpoznawania wydatków na usługi niematerialne. W wielu przypadkach dostrzegamy, że ostrożnościowe podejście podatnika w latach 2018-2021 może na dzień dzisiejszy dawać podstawę do odzyskania nadpłaconego podatku CIT.

Oferujemy wsparcie w dochodzeniu zwrotu tej nadpłaty w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap polega na szczegółowej analizie ujęcia wydatków na nabycie usług niematerialnych m.in. w kontekście związku z działalnością podatnika, sposobem udokumentowania nabytych usług oraz z uwzględnieniem linii orzeczeń sądowych.
  • Drugi etap skupia się na bezpośrednim wsparciu spółki w postępowaniu zmierzającym do zwrotu CIT, między innymi na przygotowaniu wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku, korekty deklaracji i kontaktów z organami podatkowymi.

W razie braku możliwości efektywnego rozliczenia wydatków na nabycie usług niematerialnych w ramach wcześniejszych lat rozważymy wybór najlepszego podejścia na przyszłość, które pozwoli skonsumować powstałą nadwyżkę wydatków ponad limity określone dotychczas w art. 15e ustawy o CIT.

Pomagamy także w strukturyzacji i kalkulacji na potrzeby limitów odliczalności usług niematerialnych w ramach grup kapitałowych oraz budowaniu odpowiednich procedur i gromadzeniu dokumentacji przy alokacji grupowych kosztów usług niematerialnych do spółek zależnych umiejscowionych w Polsce w kontekście wykazania związków z osiąganym przychodem, odpowiedniego udokumentowania i wykazywania rzeczywistej działalności po stronie odbiorcy płatności.

Korzyści ze współpracy z CRIDO

Analizujemy podejście Klienta „od A do Z” w celu przygotowania argumentacji zwiększającej szanse na szybki i pozytywny przebieg postępowania nadpłatowego.

Projekt realizowany będzie przez doradców podatkowych posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań nadpłatowych.

Wypracowane przez nas podejście cechuje się wysoką skutecznością, a proaktywne działania zmierzają do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z kilkunastu ekspertów w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zweryfikowaniu poprawności dokonywanych rozliczeń, oferując wsparcie w trzech formach najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi