Usługi IT dla biznesu

Zawsze byliśmy zdania, że dobrej jakości dane bazowe są istotnym składnikiem sukcesu w procesach analizy i eksploracji źródeł danych, zaś dbałość o każdy szczegół pozwala uniknąć wielu nieporozumień. Motto „jakość, a nie jakoś” jest nam więc ciągle bliskie. Dlatego też w usługach IT skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach merytorycznych. Oferujemy m.in.:

  • audyty biznesowe systemów oraz projektów IT
  • ocenę jakości rozwiązań bazodanowych i procesów ETL / ELT
  • analizę ryzyk
  • analizę biznesową i systemową
  • eksplorację i kontrolę jakości danych

W czym możemy pomóc

Wysokiej jakości dane są kluczem do wyciągania poprawnych wniosków z analizy danych. Kontrola jakości danych obejmuje procesy czyszczenia danych, dopasowania danych, profilowania oraz monitorowania danych. Dane o wysokiej jakości to dane kompletne, spójne, poprawne, dokładne, dostarczone na czas, odpowiednie dla określonego zastosowania.

Jako specjaliści od zapewnienia jakości danych oferujemy:

• analizę struktury i jakości danych
• standaryzacje i oczyszczanie danych
• wzbogacanie i uzupełnianie danych
• ujednolicanie wielu źródeł danych
• zarządzanie danymi (data governance)

Analityk Systemowy jest gwarantem jakości budowanego systemu.

Analiza systemowa jest to metoda rozwiązywania złożonych problemów wykorzystująca podejście systemowe tj. traktująca organizację jako złożony system, którego poszczególne części „pracują” na powodzenie całości. Jej zasadniczymi cechami są: interdyscyplinarność, nastawienie na rozwiązywanie problemów praktycznych, posługiwanie się modelami, łączenie metod matematycznych i intuicyjnych oraz dążenie do eliminowania negatywnych skutków niepewności.

Analityk systemowy wychwyci wszelkie problemy, wąskie gardła i błędy, przedstawi optymalne rozwiązania dostosowane do możliwości i potrzeb klienta. Analityk na podstawie wymagań użytkowników biznesowych wskaże również możliwe ścieżki rozwoju systemu i jego adaptację do zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Jako analitycy systemowi oferujemy:

• Audyty biznesowe systemów IT
• Ocena jakości rozwiązań bazodanowych i procesów ETL/ELT
• Projektowanie architektury logicznej systemu
• Projektowanie interfejsu użytkownika
• Weryfikację wymagań użytkowników pod kątem spójności i zgodności z projektem systemu
• Wsparcie techniczne na etapie wdrożenia oprogramowania
• Wsparcie techniczne na etapie testowania oprogramowania
• Pełną analizę ryzyk
• Działania optymalizacyjne i rekomendacje

„Analityk biznesowy jest zwiastunem zmiany w przedsiębiorstwie. Analiza Biznesowa jest metodą wprowadzającą porządek w procesie inicjowania zmiany procesów biznesowych oraz zarządzania zmianą w organizacjach, bez względu na to czy są to firmy prywatne, instytucje użytku publicznego czy też organizacje non-profit.
Analityk biznesowy jest potrzebny do zidentyfikowania i nazwania po imieniu istniejących potrzeb zmian w pracy organizacji. Analityk ułatwia wprowadzanie zmiany prowadzącej do wydajniejszej, łatwiejszej pracy wszystkich uczestników procesów biznesowych a tym samym zapewnienie optymalnego rozwoju organizacji.„ https://www.iiba.org

Jako analitycy biznesowi oferujemy:

• Zrozumienie działania biznesu, jego mocnych i słabych stron, pod kątem optymalizacji procesów biznesowych oraz opracowania długofalowej strategii firmy
• Precyzyjne zebranie i jasne udokumentowanie wymagań użytkowników
• Opracowanie projektu logicznego procesów biznesowych
• Towarzyszenie w roli „tłumacza” podczas wszystkich etapów wdrażania oprogramowania
• Tworzenie dokumentacji i zarządzanie projektami z użyciem dedykowanych narzędzi
• Zapewnienie jakości poprzez stosowanie sprawdzonych technik, standardów oraz uznanych dobrych praktyk
• Wsparcie w ocenie złożoności przedsięwzięć informatycznych
• Wstępną analizę ryzyk

W świecie współczesnym największym wyzwaniem staje się wyławianie strategicznych informacji z morza dostępnych danych. Zadaniem metod eksploracji danych, nazywanej również odkrywaniem wiedzy jest „ujarzmianie” danych, odkrywanie nietrywialnych, dotychczas nieznanych, zależności, związków, podobieństw lub trendów w dużych repozytoriach danych.

Jako eksperci danych wychodzimy naprzeciw potrzebom w zakresie zaawansowanej analizy danych i oferujemy :

• Wydobywanie danych z dużych repozytoriów danych
• Wyszukiwanie informacji w dużych zbiorach danych
• Przetwarzanie wyszukanych informacji i powiązań
• Precyzyjne raportowanie

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi