W czym możemy pomóc

Compass Checker

W obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, sankcji nałożonych w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę przez Unię Europejską oraz inne kraje na różne osoby i podmioty, nowych wymagań dotyczących raportowania, czy wzrostu znaczenia aspektów ESG w biznesie, konieczne stało się opracowanie skutecznego narzędzia pozwalającego przedsiębiorcom na jeszcze lepsze sprawdzenie swoich dostawców i odbiorców.

Wychodząc naprzeciw tej nowej potrzebie, przygotowaliśmy usługę,  pozwalającą weryfikować kontrahentów nie tylko pod kątem umieszczenia na listach sankcyjnych, ale również z punktu widzenia kraju pochodzenia beneficjenta rzeczywistego, co pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych w przypadku dostrzeżenia ryzyka nawiązania lub kontynuacji współpracy.

Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja przepisów z zakresu cen transferowych w sposób gruntowny przedefiniowała regulacje dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami mającymi siedzibę w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe). Zmiany te rodzą szereg praktycznych problemów, szczególnie w kontekście wprowadzonego domniemania rzeczywistego beneficjenta z raju podatkowego. Warto zatem rozważyć wprowadzenie pewnych mechanizmów i procedur w zakresie weryfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji.

CRIDO świadczy takie usługi, wykorzystując w tym celu automatyzację.  

Czytaj więcej

Compass-MDR

MDR to nie tylko konieczność identyfikacji schematów podatkowych wymagających zgłoszenia do szefa KAS. To również złożony i wymagający zarządzenia proces angażujący zasoby firmy.

Stworzyliśmy łatwe w obsłudze narzędzie IT, które dzięki gromadzeniu na jednej platformie wszystkich dokumentów i użytkowników procesu zgodnie z istniejąca procedurą MDR, wspomaga sprawne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków MDR.

Czytaj więcej

Automatyzacja procesu generowania plików JPK

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej nakładające na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom podatkowym danych zawartych w księgach rachunkowych w ściśle określonym formacie – Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Proces dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów prawnych podejmowali i podejmują zazwyczaj sami dostawcy IT. Jak pokazują nasze doświadczenia część dostawców IT dokonała procesu przygotowania do generowania plików JPK w sposób globalny bazując jedynie na standardowych tabelach systemowych. W konsekwencji błędnie przypisując dane zawarte w systemie do poszczególnych pól w pliku JPK. Dlatego też niezwykle istotna jest weryfikacja, czy raportowane przez przedsiębiorstwo dane odzwierciedlają przeprowadzone zdarzenia gospodarcze.

Czytaj więcej

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi