Cel

Wdrożenie zasad realizacji funkcji podatkowej na najwyższym poziomie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Korzyści

Dla kogo

Podmioty, które jeszcze nie ubiegają się o przystąpienie do Programu Współdziałania, ale są zainteresowane wdrożeniem najwyższych standardów ram wewnętrznego nadzoru podatkowego spełniających wymagania wytycznych Ministerstwa Finansów.

Krok po kroku

  1. Utworzenie „skrojonej na miarę” strategii, wyznaczenie celów organizacji i precyzyjnej mapy drogowej dla zwiększenia jakości zarządzania funkcją podatkową
  2. Analiza zachodzących procesów i funkcji podatkowej w organizacji w świetle wytycznych Ministerstwa Finansów
  3. Wsparcie w przygotowaniu lub aktualizacji procedur, w celu stworzenia lub poprawy ram wewnętrznego nadzoru podatkowego obowiązujących w organizacji
  4. Bieżące informowanie o nowych oczekiwaniach Ministerstwa Finansów względem podmiotów zaangażowanych w pogłębioną współpracę

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi