O szkoleniu

Nasze zawodowe doświadczenie jako ekspertów Crido wskazuje jednoznacznie, że prawidłowe rozliczenie Projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich sprawia Beneficjentom wiele trudności.

Skuteczna realizacja umowy o dofinansowanie oraz refundacja poniesionych kosztów w terminie to główny cel przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie publiczne. Zasady dotyczące rozliczania projektów realizowanych ze współfinansowaniem w ramach funduszy europejskich są wspólne, zebrane przede wszystkim w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Poszczególne etapy realizacji projektu warunkują wypłatę transz, które niejednokrotnie mają duży wpływ na utrzymanie płynności działania firmy. Dodatkowo, obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie nie kończą się wraz z zakończeniem Projektu. Przez kolejne lata obowiązuje tzw. okres trwałości, w ramach którego Beneficjenci muszą osiągnąć deklarowane wskaźniki.

Proponowane szkolenie ma za zadanie z jednej strony pomóc Beneficjentom w uporządkowaniu wiedzy, z drugiej zaś omówić te pojęcia, które wciąż budzą duże wątpliwości. W szczególności uczestnicy poznają obowiązki Beneficjenta realizującego współfinansowany projekt, jak również zasady przeprowadzania zamówień na potrzeby dofinansowanego projektu.

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zachęcamy w szczególności:

– osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za księgowość;

– kierowników zarządzających projektów realizowanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych;

– osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za realizację projektów unijnych;

– osoby odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków o dofinansowanie nowych projektów.

Agenda

Część I

a. Warunki realizacji projektu
b. Obowiązki beneficjenta

a. Zasady ogólne
b. Przygotowanie wniosku o płatność
c. Opis dokumentów księgowych
d. Potwierdzenie płatności

a. Zakres kontroli
b. Obowiązki kontrolne
c. Informacja pokontrolna

Część II

a. Szacowanie wartości zamówienia
b. Rozeznanie rynku
c. Zasada konkurencyjności

Więcej informacji

Termin szkolenia: 14 października 2022 r. | godz. 10:00-16:30

Cena: Szkolenie 200 PLN + VAT

Zespół

Zespół rozliczeń i administracji projektami CRIDO posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji usług związanych z kompleksowym rozliczeniem wsparcia publicznego ze środków unijnych oraz krajowych. Obecnie Zespół wspiera rozliczanie projektów o wartości ponad miliarda złotych, a swoje doświadczenie budował wspierając realizację projektów o wartości ponad 7 miliardów złotych.

 

Oferujemy klientom wsparcie na każdym etapie realizacji projektu – od momentu właściwego zaadresowania kwestii rozliczeniowych na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, poprzez wsparcie na etapie definiowania procesów administracyjnych oraz wsparcie w punktowych sytuacjach w tym sytuacjach krytycznych.

Eksperci Zespołu rozliczeń i administracji projektami CRIDO doradzają klientom reprezentującym branżę przemysłową oraz usługi, w tym w szczególności: Life science, automotive, lotnictwo, transport, branżę medyczną, IT.

Szkolenie poprowadzą eksperci Zespołu rozliczeń i administracji projektami CRIDO, którzy na co dzień zajmują się kwestią rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

W trakcie szkolenia podzielą się z Państwem swoją wiedzą – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Prowadzący

 

Grzegorz Bachorski | Koordynator ds. Rozliczeń
Więcej informacji o ekspercie >>

 

 

Martyna Mileszyk | Koordynator ds. Rozliczeń
Więcej informacji o ekspercie >>

 

 

 

Kamila Kieler | Starszy specjalista ds. Rozliczeń
Więcej informacji o ekspercie >>

Do pobrania

Inne szkolenia

Akademia Doradcy. Konsultant 

>>Dowiedz się więcej<<

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi