Od 1 stycznia 2021 r. najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe zobowiązane zostały do publikacji corocznej informacji o realizowanej Strategii Podatkowej. Założenie posiadania Strategii Podatkowej wpisuje się w szerszy plan Ministerstwa Finansów, mający doprowadzić do tego, aby najwięksi podatnicy posiadali ustrukturyzowane i dobrze działające procesy odpowiedzialne za realizację tzw. funkcji podatkowej.

Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Finansów wprowadzony obowiązek dotyczy już 2020 r. – wobec czego pierwsza informacja o realizacji Strategii Podatkowej opublikowana zostać powinna już pod koniec 2021 r.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, na których zgodnie z przepisami ustawy o CIT ciąży obowiązek publikacji informacji z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizacji Strategii Podatkowej dotyczy:

Zakres naszego wsparcia

Analiza procesów dotyczących realizacji funkcji podatkowej, w tym przegląd procedur oraz wybranych rozliczeń

Przy publikacji informacji z realizowanej Strategii Podatkowej, kluczowego znaczenia nabiera zadbanie, by przedstawione w niej informacje (w tym m. in. opisy stosowanych procedur i procesów) znajdowały pełne potwierdzenie w tym, jak faktycznie u danego podatnika wygląda realizacja funkcji podatkowej. W naszej ocenie zasadne jest, aby przygotowanie i publikowanie informacji o realizowanej Strategii Podatkowej zostało poprzedzone ogólną analizą zarządzania funkcją podatkową.

Nasze wsparcie może obejmować przeprowadzenie przeglądu obowiązujących u podatnika procedur regulujących zadania z zakresu funkcji podatkowej oraz ograniczony przegląd wybranych kluczowych rozliczeń. W wyniku tego procesu przedstawiany jest raport, w którym zawarte są rekomendacje dotyczące stworzenia lub uzupełnienia procedur, w tym dokumentu Strategii Podatkowej.

Wsparcie we wdrożeniu rekomendacji – w tym opracowanie i uzupełnienie procesów i procedur

Jeżeli w wyniku analizy zarządzania funkcją podatkową przedstawiona zostanie rekomendacja dotycząca konieczności opracowania lub uzupełnienia poszczególnych elementów składających się w całości na system odpowiedzialny za prawidłową realizację funkcji podatkowej – na życzenie podatnika, CRIDO wesprze kompleksowo daną organizację w tym procesie.

Przygotowanie dokumentu „Strategia Podatkowa” – odpowiadającego danej organizacji

Poznając organizację funkcji podatkowej w ramach analizy zarządzania funkcją podatkową oraz znając docelowy model tej funkcji w organizacji – jeżeli będzie taka potrzeba – CRIDO może opracować (lub zmodyfikować) całość niezbędnych procesów i procedur (w tym np. przygotować dokument Strategii Podatkowej, zawierającej misję i wizję podatkową) w zgodzie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów oraz podejściem organizacji.

Opracowanie wzoru informacji o realizowanej Strategii Podatkowej

W ramach tego zakresu wsparcia, CRIDO sporządzi projekt informacji o realizowanej Strategii Podatkowej, który podatnik złoży zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez nowe regulacje:

Zakres wsparcia CRIDO jest każdorazowo indywidulanie ustalany z podatnikiem – w zależności od potrzeb i podejścia danej organizacji.

Korzyści

Dlaczego CRIDO?

Wiemy, jakie wymagania powinien spełniać podatnik, by zostać uznany za odpowiedzialnego, rzetelnego i spełniającego najwyższe standardy zarządzania funkcją podatkową zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, przewidzianymi dla uczestników Programu Współdziałania.

CRIDO posiada niezbędny know-how w zakresie Programu Współdziałania:

Przygotowaliśmy 1/3 ze wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania – projektując od nowa struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, jak i tworząc ponad kilkadziesiąt procedur ogólnopodatkowych, operacyjnych oraz biznesowych na potrzeby organizacji aplikujących do Programu.

Raport CRIDO

Informacje o realizowanych strategiach podatkowych

  • Czym jest dokładnie strategia podatkowa, kto jest zobowiązany do jej przygotowywania i raportowania?
  • Jaką cenę podatnik musi zapłacić za brak transparentności?
  • Jakie elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały poddane analizie w trakcie badania i dlaczego?
  • Jakie były kryteria wyboru próby do badania jakości informacji o realizowanej strategii podatkowej?
  • Na co dokładnie zwracaliśmy uwagę, dokonując analizy?
  • Jakie oceny otrzymali podatnicy i ilu z nich może pochwalić się opublikowaniem poprawnej informacji o realizacji strategii podatkowej i co to dokładnie oznacza?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziecie Państwo w >>podsumowaniu oraz pełnej treści Raportu, do pobierania którego zachęcamy.

>>Pobierz pełny raport

Warto sprawdzić

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi