GameINN

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego GameINN.

Szczegóły konkursu

16 grudnia 2019 - 16 marca 2020

100 mln PLN

Minimalna: 400 tys. PLN
Maksymalna: 20 mln PLN

20 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
15 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

● adekwatność prac B+R i prawidłowe określenie kamieni milowych
● kadra badawcza zaangażowana w projekt
● zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację prac B+R
● zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
● wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

● wynagrodzenia
● podwykonawstwo
● amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
● wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
● dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
● amortyzacja budynków
● materiały oraz sprzęt laboratoryjny
● koszty utrzymania linii technologicznych
● wynajem powierzchni laboratoryjnej
● elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
● promocja projektu
● audyt zewnętrzny
● koszty pośrednie

Pobierz ulotkę

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami