Działanie 1.2 | Sektorowe programy B+R

W 2019 r. odbędą się jedynie trzy konkursy sektorowe: GameINN (15 marca – 14 czerwca | 100 mln PLN), INNOSTAL (15 maja – 18 sierpnia | 190 mln PLN) i INNOship (17 czerwca – 16 września | 200 mln PLN). Konkursy przeznaczone są dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

GameINN

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego GameINN.

Szczegóły konkursu

15 marca – 28 czerwca 2019 r

oraz

Q4 2019 - Q1 2020

100 mln PLN

Minimalna: 400 tys. PLN
Maksymalna: 20 mln PLN

20 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
15 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

● adekwatność prac B+R i prawidłowe określenie kamieni milowych
● kadra badawcza zaangażowana w projekt
● zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację prac B+R
● zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
● wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

● wynagrodzenia
● podwykonawstwo
● amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
● wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
● dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
● amortyzacja budynków
● materiały oraz sprzęt laboratoryjny
● koszty utrzymania linii technologicznych
● wynajem powierzchni laboratoryjnej
● elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
● promocja projektu
● audyt zewnętrzny
● koszty pośrednie

Pobierz ulotkę

INNOSTAL

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego INNOSTAL.

Szczegóły konkursu

15 maja – 18 sierpnia 2019 r.

190 mln PLN

Minimalna: 2 mln PLN
Maksymalna: 30 mln PLN

20 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
15 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

● adekwatność prac B+R i prawidłowe określenie kamieni milowych
● kadra badawcza zaangażowana w projekt
● zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację prac B+R
● zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
● wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

● wynagrodzenia
● podwykonawstwo
● amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
● wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
● dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
● amortyzacja budynków
● materiały oraz sprzęt laboratoryjny
● koszty utrzymania linii technologicznych
● wynajem powierzchni laboratoryjnej
● elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
● promocja projektu
● audyt zewnętrzny
● koszty pośrednie

Pobierz ulotkę

INNOship

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego INNOship.

Szczegóły konkursu

17 czerwca - 16 września 2019

200 mln PLN

Minimalna: 1 mln PLN
Maksymalna: 60 mln PLN

20 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
15 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

● adekwatność prac B+R i prawidłowe określenie kamieni milowych
● kadra badawcza zaangażowana w projekt
● zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację prac B+R
● zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
● wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

● wynagrodzenia
● podwykonawstwo
● amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
● wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
● dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
● amortyzacja budynków
● materiały oraz sprzęt laboratoryjny
● koszty utrzymania linii technologicznych
● wynajem powierzchni laboratoryjnej
● elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
● promocja projektu
● audyt zewnętrzny
● koszty pośrednie

Pobierz ulotkę

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami