Reorganizacje działalności biznesu

W dzisiejszym złożonym świecie prowadzenie biznesu wiąże się z nieustannym dbaniem o jego efektywność oraz rynkową konkurencyjność. Działania zmierzające do poprawy efektywności biznesu, dostosowania struktury do wymagań wewnętrznych organizacji lub oczekiwań klientów będzie najczęściej wiązała się z pewnymi skutkami podatkowymi. Eksperci CRIDO pomagają w bezpieczny sposób dostosować strukturę biznesu do oczekiwań jego właścicieli.

Jak możemy pomóc?

Bazując na naszym doświadczeniu pomożemy przy wyborze najbezpieczniejszej formy prowadzenia biznesu lub zmianie struktury w takich sposób, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

Nasze usługi mogą polegać m.in. na:

  • Pomocy przy wyborze formy prawnej dla realizacji przedsięwzięcia uwzględniając jego założenia biznesowe i zmierzając do zoptymalizowania kosztów właścicielskich
  • Restrukturyzowaniu istniejących przedsiębiorstw w ramach połączeń lub podziałów spółek, wymian udziałów bądź akcji, transakcji na aktywach oraz wartościach niematerialnych i prawnych celem zwiększenie efektywności biznesu
  • Strukturyzowanie grup kapitałowych, form finansowania lub refinansowania przedsiębiorstw, aby dostosować je do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, wymagań rynku oraz interesariuszy
  • Pomocy przy utworzeniu podmiotów poza granicami Polski przy współpracy z kancelariami prawnymi i podatkowymi zrzeszonymi w międzynarodowej sieci Taxand.

Korzyści ze współpracy z CRIDO

Nasze bogate doświadczenie pozwoli nie tylko na zaplanowanie odpowiednich kroków zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych, ale także na bezpieczną ich realizacje. W ramach naszych prac wskazujemy korzyści proponowanych rozwiązań oraz koszty z jakimi będą się one wiązać oraz pomagamy przy zabezpieczeniu spodziewanych konsekwencji podatkowych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z kilkunastu ekspertów w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zweryfikowaniu poprawności dokonywanych rozliczeń, oferując wsparcie w trzech formach najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi