Cel

Usprawnienie funkcjonującego w organizacji modelu kontroli nad działalnością związaną z zarządzaniem ryzykiem podatkowym, audytem i podatkowym compliance.

Korzyści

Dla kogo

Podatnicy, którzy chcą usprawnić funkcjonowanie stosowanych zasad i procedur w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Krok po kroku

  1. Poznanie procedur i praktyk (w tym innych niż podatkowe) obecnie stosowanych przez organizację
  2. Identyfikacja obszarów, które powinny być ustrukturyzowane
  3. Opracowanie procedur zgodnych z profilem organizacji i ich wdrożenie (włącznie ze szkoleniem dla pracowników)
  4. Przeprowadzenie „stress testu” wdrożonych ram, audyt zastosowania procedur w praktyce

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi