Program Współdziałania z perspektywy CRIDO – Autorska metoda wprowadzenia do Programu

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do podatników zainteresowanych przystąpieniem do fazy pilotażowej Programu Współdziałania jeszcze w ramach trwającej obecnie rekrutacji.

Program skierowany jest dla największych podatników zainteresowanych nawiązaniem współpracy z administracją podatkową w celu zwiększenia pewności swoich rozliczeń podatkowych i uzyskiwania potwierdzenia ich prawidłowości w czasie rzeczywistym. Udział w Programie łączy się z zwiększonymi obowiązkami w zakresie „transparentności podatkowej” jak i z szeregiem korzyści dla danej organizacji.

Etapy procesu aplikacji:

  1. Przegląd rozliczeń i procedur
  2. Złożenie wniosku z załącznikami
  3. Audyt wstępny
  4. Zalecenia
  5. Negocjacje
  6. Umowa o współdziałanie
  7. Audyt monitorujący
  8. Współpraca

Zakres naszego wsparcia

Nasze wsparcie polega na przygotowaniu klienta do udziału w fazie pilotażowej Programu Współdziałania w perspektywie czasowej, która umożliwi przystąpienie do Programu jeszcze w ramach trwającej rekrutacji, a następnie na długofalową współpracę w trakcie trwania Programu.

Co oferujemy?

Korzyści z przystąpienia do Programu

Zwracamy uwagę, że katalog korzyści jest otwarty, w tym sensie, że:

Warunki przystąpienia

Do Programu Współdziałania przystąpić mogą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu wykazana w zeznaniu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 000 000 euro. Warunkiem przystąpienia jest również uzyskanie pozytywnej opinii z audytu wstępnego przeprowadzanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W rekrutacji do fazy pilotażowej Programu Współdziałania uwzględnione zostanie znaczenie społeczne i gospodarcze podatnika, jak również rodzaj prowadzonej przez niego działalności.

Dlaczego CRIDO?

Wiemy, jakie wymagania powinien spełniać podatnik, by zostać uznany za odpowiedzialnego, rzetelnego i spełniającego najwyższe standardy zarządzania funkcją podatkową zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, przewidzianymi dla uczestników Programu Współdziałania.

CRIDO posiada niezbędny know-how w zakresie Programu Współdziałania:

Przygotowaliśmy 1/3 ze wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania – projektując od nowa struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, jak i tworząc ponad kilkadziesiąt procedur ogólnopodatkowych, operacyjnych oraz biznesowych na potrzeby organizacji aplikujących do Programu.

Dokumenty i przydatne linki

Warto sprawdzić

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi