Przebieg kontroli

Weryfikacja prawidłowości rozliczeń i wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podatników może być przeprowadzona w ramach dwóch procedur.

 

Subskrybuj blogi