Cel

Nawiązanie bliskiej współpracy z Krajową Administracją Skarbową, dzięki której kontakty z organami podatkowymi oparte będą na wzajemnym zrozumieniu i partnerstwie, a nie niepewności związanej z tradycyjnymi formami kontroli.

Korzyści

Dla kogo

Najwięksi podatnicy, których wartość przychodu przekracza 50 mln euro rocznie.

Krok po kroku

  1. Weryfikacja rozliczeń i procedur podatkowych kandydata do Programu Współdziałania
  2. Przygotowanie wniosku podatnika do udziału w Programie Współdziałania
  3. Negocjacje zasad i warunków umowy o współdziałanie z Szefem KAS, w tym m.in. korzyści i ułatwień organizacyjnych
  4. Audyt wstępny rozliczeń podatnika przeprowadzany przez Szefa KAS, który ma na celu weryfikację prawidłowość przestrzegania przez podatnika obowiązków podatkowych, w tym audyt funkcji podatkowej
  5. Wdrożenie procedur (zaleceń) mających na celu wypełnienie zobowiązań uczestnika programu wynikających z umowy o współdziałanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego)
  6. Podpisanie umowy o współdziałanie przez podatnika i Szefa KAS
  7. Etap współpracy i monitorowania realizacji warunków umowy (audyt monitorujący)
  8. Kompleksowe wsparcie podatnika w trakcie realizacji Programu Współdziałania (np. spotkania z organami podatkowymi, przygotowanie porozumień podatkowych)

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi