Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie z konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia można uzyskać dla projektów realizowanych na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Obszar ten obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Wzór na konkurencję

Wsparcie można uzyskać na projekty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (Etap I) a następnie wdrożenie strategii (Etap II). Końcowym rezultatem projektu powinno być wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Szczegóły konkursu

Etap I – 3 czerwca do 31 lipca 2019 r.
Etap II – do 31 maja 2019, do lipca 2020

Etap I – 5 mln PLN
Etap II – 250 + 200 mln PLN

Etap I – 100 tys PLN
Etap II – 3 mln PLN

Do 60% wartości inwestycji dla średnich przedsiębiorstw
Do 70% wartości inwestycji dla małych przedsiębiorstw

Etap I
● niezbędna wiedza pozwalająca na realizację projektu, sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu oraz determinacja do wdrożenia działań wynikających z audytu
● zgodność projektu z zakresem regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
● poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu

Wybrane kryteria Etap II
● Prawidłowe wykorzystanie pomocy otrzymanej w ramach Etapu I
● Wydatki projektu wynikają bezpośrednio z Etapu I
● Wprowadzenie na rynek innowacji
● Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu

Etap I
● usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej

Etap II
● środki trwałe (z wyłączeniem nieruchomości)
● wartości niematerialne i prawne
Ważne: tylko koszty wynikające bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu, niezbędne do realizacji projektu

Pobierz ulotkę

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi