Obowiązki dokumentacyjne i raportowe

W zakresie polskich regulacji przepisy dotyczące cen transferowych zawarte są w:

Projektowane zmiany na rok 2019:

W dniu 16 lipca 2018 r., do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji przepisów o cenach transferowych (dalej: ustawa nowelizująca), która zakłada wprowadzenie począwszy od 2019 roku szeregu rewolucyjnych zmian. Część z proponowanych zmian ma obowiązywać z mocą wsteczną i według projektu podatnik będzie mógł z nich skorzystać w stosunku do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31.12.2017 r. -> link

Procedura APA i MAP

Statystyki Ministerstwa Finansów dotyczące liczby uprzednich porozumień cenowych (APA) i postępowań w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP):

 

Regulacje międzynarodowe

OECD i UN

Wytyczne OECD o cenach transferowych, w tym projekt BEPS,

Podsumowanie z implementacji programu BEPS w kilkudziesięciu krajach, w których działamy w sieci Taxand.

Wytyczne UN o cenach transferowych dla krajów rozwijających się.

Unia Europejska (w tym JTPF)

Wytyczne EU JTPF (Forum ds. cen transferowych przy Komisji Unii Europejskiej).